Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS

Nettverk

VIS stimulerer til økt innovasjon ved å dele vårt omfattende nettverk med deg.

Når nye produkter og løsninger skal utvikles, er det avgjørende at riktig kompetanse er tilgjengelig på rett sted til rett tid. VIS har tilgang til en rekke miljø med kompetanse innenfor forskning- og utvikling (FoU) og kan bistå både næringsliv og investorer med å skaffe samarbeidspartnere.

Les mer om tilbudene til Forsker.

Gode samarbeidspartnere og leverandører er helt avgjørende for å lykkes. Først og fremst handler det om å skape et nettverk av folk du stoler på. Vi har god kontakt med eksisterende industri og kan anbefale gode samarbeidspartnere. Vi vet derfor hvem du kan ringe – uansett hva du trenger å løse, teste eller utvikle.

VIS samarbeider også med de ulike næringsklyngene i regionen. Vi er lokalisert sammen med GCE Subsea, NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation Cluster, Human Innovation (tidligere Design Arena) og NCE Media. Målet er å stimulere til økt innovasjon i klyngene ved å utveksle kompetanse og nettverk.

Les mer om tilbudene til Næringsliv.

VIS har et bredt nettverk innen investormiljøet i regionen og landet, og vi jobber aktivt med å legge til rette for tidligfase-investeringer. Det betyr at vi kan være en god støttespiller når selskapet ditt får behov for finansiering. Vi kobler deg opp mot investorer som vi tror kan passe for din idé, og hjelper deg i gang.

Mer informasjon til Investor.

Hos VIS får oppstartsbedrifter tilgang til moderne kontorfasiliteter og et unikt nettverk av gründere i innovasjonsmiljøet. Her får du ta del i et sterkt miljø med muligheter for personlig og faglig utvikling. Du finner alltid noen som har møtt de samme utfordringene som deg, og mennesker som stiller de riktige spørsmålene som fører deg nærmere målet.

Les mer om tilbudene til Gründer.

I en oppstartsfase har man som regel behov for mange ulike tjenester og råd. VIS har god kjennskap til og tett kontakt med støtteapparatet for innovasjon og nyskaping i regionen. Vi kan sette deg i kontakt med gode samarbeidspartnere som kan hjelpe deg i gang.

Vi har også inngått strategiske avtaler med advokatfirmaet SANDS, DNB, regnskapskontoret Bookkeeper, IP-konsulentene Zacco, digitaliseringsspesialistene i Vidi og Innovasjon Norge. De er tilgjengelige i våre lokaler slik at medlemsbedriftene våre kan få dra nytte av deres spesialkompetanse.

Biomedical Network er et nettverkssamarbeid mellom Helse Bergen, Universitetet i Bergen (UiB), Legemiddelindustriforeningen (LMI) og VIS. Nettverket tar sikte på å bli en felles plattform for innovasjon og prosjektutvikling på tvers av akademiske, offentlige og private aktører, og er støttet av Norges Forskningsråd (NFR).

Les mer om Biomedical Network her.

Vest ut og fram er et nettverksprosjekt bestående av kvinner fra industri og FoU innen hav – og energisektoren. Målet er å øke graden av kvinnelige prosjektledere i forskning – og innovasjonsprosjekter i regionen vår.

Les mer om VUF her.

Relaterte tjenester
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28