Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Om oss
TENK STORT. VIS DET.

Om oss

VIS illustrasjonsbilde
VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap er et av Norges største innovasjonssentre. Vårt oppdrag er å bidra til kunnskap og nye idéer blir til fremtidens løsninger.

Vi legger til rette for at etablert næringsliv, forskere, gründere og studenter møtes, og tilfører samfunnet nye og bedre tjenester, produkter og arbeidsplasser.

Grobunn for morgendagens næringsliv

Siden 2004 har VIS, tidligere Bergen Teknologioverføring (BTO), sørget for at Vestlandets økosystem for innovasjon, nyskaping og vekst har både bredde, spiss og ambisjoner.

Hver dag arbeider våre rådgivere og forretningsutviklere for at gründere og forskere når sine mål, og medvirker til et bærekraftig næringsliv. Vi vet at verdiskapende og effektive innovasjonsprosesser starter med deg som tør å tenke stort. Derfor engasjeres vi av å bruke vår ekspertise på at du lykkes.

  • VIS gir råd: Vi har omfattende kompetanse på rådgivning innen forretningsutvikling og innovasjon.
  • VIS bygger nettverk: Vi finner partnere og finansiering for gründerprosjekter og forskningsbaserte innovasjonsprosjekter.
  • VIS gjennomfører: Vi gjennomfører nyetableringer og innovasjonsprosesser.

Gjennom samhandling sørger vi for innovasjonskraft

VIS eies av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, Siva, Høgskulen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole. I tillegg har vi en rekke forskningspartnere: NORCE ( Christian Michelsen Research / Uni Research), Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Fonna, Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, Nofima og Sjukehusapoteka Vest.  Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte VIS og overvåke daglig ledelse og drift.

Til sammen har våre eiere og partnere 4000 forskningsårsverk og en forskningsbase på 5 milliarder kroner. Forskere, vitenskapelige ansatte og studenter fra disse institusjonene gir VIS over 100 innovative ideer hvert år, fra et bredt spekter av fagområder.

VIS er organisert i to ulike segmenter, VIS Startup og VIS Forskningsdrevet innovasjon, som begge samarbeider tett med landets næringsklynger, næringsliv og offentlige virksomheter, i tillegg til forsknings- og investormiljøer. Vi tror på at gode samarbeidsrelasjoner er en forutsetning for at morgendagens beste løsninger får spire.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28