Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Om oss > Eiere og forskningspartnere

Eiere og forskningspartnere

VIS samarbeider tett med en rekke forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og helseforetak i regionen, samt det nasjonale virkemiddelapparatet for innovasjon.

Flere av disse utgjør eierne til VIS, og andre har vi viktige partneravtaler med.

Våre eiere
Logo for Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen (UIB) har 16 900 studenter fordelt på syv fakulteter og rundt 3600 ansatte. UiB er medlem av flere europeiske og globale nettverk for universiteter og forskning. Global utvikling, klimaforskning og marin forskning står nedfelt som hovedfokusområder i strategien for UiB fra 2016 til 2022.
Universitetet i Bergen eier 33,43% av VIS.
Logo for Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Helse Bergen HF er et av fem lokale helseforetak på Vestlandet, eid av det regionale foretaket Helse Vest RHF. Haukeland har fire primære ansvarsområder: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Haukeland universitetssjukehus er et av de mest spesialiserte sykehusene i Norden, med flere kompetansesentre og spesialfunksjoner på regionalt og nasjonalt nivå.
Helse Bergen eier 33,43% av VIS.
Logo for Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet er den største marine forskningsinstitusjonen i Norge, og tilbyr profesjonell rådgivning til myndigheter, næringsliv og samfunn. Havforskningsinstituttet driver med forskning innen marine ressurser, marint miljø, kystsone og havbruk.
Havforskningsinstituttet eier 14,52% av VIS.
Logo for Siva
Siva legger til rette for innovasjon ved å bygge, eie og utvikle infrastrukturer for næringsliv, oppstartsbedrifter og forskningsmiljøer. Siva utvikler kunnskaps- og oppstartsmiljøer og kobler dem til regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Partnernettverket støtter og veileder flere tusen entreprenører og oppstartsselskaper hvert år.
Siva eier 13,56% av VIS.
Logo for Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høyskolene i landet, med ca. 16 000 studenter fordelt på fem campuser: Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. HVL har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniørfag og maritime fag, lærer- og musikkutdanning, idrett, friluftsliv og folkehelse, natur- og samfunnsfag og økonomi og ledelse.
Høgskulen på Vestlandet eier 3,82% av VIS.
Logo for NHH Norges Handelshøyskole
NHH Norges Handelshøyskole er en av Skandinavias ledende handelshøyskoler og studentenes førsteprioritet i valg av økonomiutdanning i Norge. NHH tilbyr utdanning på alle nivåer og er kjent for høye akademiske standarder og viktige bidrag til det internasjonale forskningsfellesskapet.
Norges Handelshøyskole eier 1,23% av VIS.
Våre forskningspartnere
Logo for Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS fungerer som et lokalsykehus for 135 000 innbyggere i Bergen og Nordhordaland. Sykehuset har en regional funksjon innen geriatrisk og lindrende behandling (Sunniva-senteret), i tillegg til en stor kirurgisk klinikk som har utmerket seg på flere områder, som skulder, kne og tykktarm.
Logo for Helse Fonna
Helse Fonna er et lokalt helseforetak eid av Helse Vest RHF, som leverer spesialiserte helsetjenester til de over 180 000 innbyggerne i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland. Andre hovedoppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende (jfr. Spesialisthelsetjenesteloven). Helse Fonna har tre somatiske sykehus, et psykiatrisk sykehus, fire distriktspsykiatriske senter (DPS) og ti ambulansestasjoner.
Logo for Kunnskapsparken Sogn og Fjordane
Kunnskapsparken Sogn og Fjordane er et regionalt innovasjonsselskap som ble etablert for å hjelpe entreprenører og selskaper med bærekraftige forretningsideer å lykkes. De bidrar aktivt i kommersialiseringen av forretningsideer og er med i inkubatorprogrammet Siva.
Logo for Nofima
Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. De leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.
Logo for Sjukehusapoteka Vest
Sjukehusapoteka Vest er det største farmasifaglige miljøet på Vestlandet. Foretaket er eid av Helse Vest RHF og har fire sykehusapotek: Haukeland universitetssjukehus, Førde sentralsjukehus, Haugesund sjukehus og Stavanger universitetssjukehus. Hovedoppgaven er å sørge for at sykehus og pasienter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er sikret legemidler samt høy farmasøytisk kompetanse og gode tjenester.
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28