Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Forsker

Forsker

Har du et forskningsprosjekt med innovasjonskraft?
Da hjelper vi deg videre!

VIS illustrasjonsbilde

Vi trenger forskningsbasert innovasjon for å løse fremtidens behov innen helse, miljø og klima

Les mer om stegene Svart pil Pil som indikerer lenke

Sammen definerer vi mulighetene som ligger i prosjektet.

I denne fasen kobler vi deg med en forretningsutvikler eller en innovasjonsleder, som blir dine primærkontakter i prosessen.

Når vi har identifisert en idé eller et prosjekt, kartlegger vi potensialet sammen. Vurderingene vil resultere i en strategi for veien videre. Vi jobber blant annet for å finne ut av følgende forhold:

 • Hva er de ulike risikofaktorene i prosjektet? Dette kan avdekkes gjennom innledende tilbakemeldinger fra potensielle brukere, partnere og kunder.
 • Hva finnes allerede? Prosjektet må vurderes opp mot andre løsninger i markedet. 
 • Hva er samfunnsnytten? Har idéen kommersielt potensial? 

Hvis denne fasen har et positivt resultat, gir vi en anbefaling for eierorganisasjoner, og går videre til å se på mulige finansieringsmuligheter. Vi åpner også mulighetene for å trekke inn andre samfunnsaktører.

Vi jobber videre for å få løsningen, produktet eller tjenesten implementert. Ofte vil dette kreve at vi får finansiert et prosjektarbeid for å forbedre, teste eller verifisere oppfinnelsen. Aktuelle utlysninger kan være Milepælsordningen og verifisingsmidler fra Norges Forskningsråd (NFR). 

Slike søknader kan kreve både vitenskapelige og kommersielle avklaringer, som for eksempel patentundersøkelser og kontakt med sluttbruker, eller storskala pilottesting med industriaktører og lisensforhandlinger. Dette er tjenester som kan inngå i prosjektet.

Når finansieringen er på plass, ved innvilgelse av søknaden, jobber vi sammen med en eventuell revisjon eller andre tilpasninger i henhold til krav fra Norges Forskningsråd. Vi setter opp kontrakter, tar ansvar for rapportering og administrativt arbeid, samt budsjett og økonomi.

Vi sørger for fremdrift i henhold til planer og strategi. For å sikre at vi holder fokus på både vitenskapelig arbeid og forretningsutvikling, setter vi sammen et skreddersydd team som støtter deg i hele prosessen. I denne fasen vil også oppgaver knyttet til kommersialisering være sentrale: kundekontakt, økonomiske beregninger, avtaler og kommunikasjon.

Når prosjektet er ferdig kartlagt og utredet hos VIS, kan det overføres til eksterne parter. Med det mener vi at tjenesten, teknologien eller produktet kan selges til en eller flere parter gjennom en lisensavtale. Det kan også bety at vi stifter et oppstartselskap med mål om å ta tjenesten, teknologien eller produktet ut i markedet. En kommersiell gevinst av prosjektet etter overføring vil følge Arbeidstakeroppfinnerloven.

Når en lisensavtale er inngått, følger VIS opp avtalen og sjekker at punktene blir overholdt av industripart. Ved stiftelse av et oppstartselskap, hjelper vi bedriften opp og frem gjennom våre programmer for gründere.

VIS illustrasjonsbilde

Hos VIS får du

 • Et skreddersydd team av rådgivere med bransjekunnskap og gründererfaring
 • Tilgang til ressurspersoner med spisskompetanse innen jus, immaterielle rettigheter, patent, regnskap, økonomi, finansiering
 • Hjelp til å skape oppmerksomhet om prosjektet: Planlegging av ekstern kommunikasjon, som sosiale medier, nettsider, presentasjonsteknikk, medietrening og hjelp til medieinnsalg
 • Kobling mot byens næringsliv, investormiljø og næringsklynger
 • Invitasjon til faglige og sosiale arrangementer hele året
 • Tilgang på testfasiliteter: Prototyping, eksperimentering og design er en viktig del av utviklingsprosessen
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon


  ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28