Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Forsker > Finansiering

Finansiering

VIS illustrasjonsbilde

Med god kunnskap om og kontakt med aktuelle støtteordninger, kan VIS bidra til å skaffe oversikt og utforme søknader.

Støtteordninger

For innovasjon ut av forskning fins det aktuelle programmer og utlysninger. Nedenfor kan du lese mer om disse. Vi har over tid opparbeidet oss god erfaring om hva som skal til for å få støtte fra disse ordningene.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å samarbeide om en søknad. Vi kan da ta et møte, lære mer om ditt prosjekt og vurdere det opp mot kriteriene sammen med deg.

Samarbeid om søknad?

VIS har lang erfaring med finansieringsordningene og vet hva som skal til for å få gjennomslag på søknaden. Avhengig av hvilket program som er aktuelt, kan vi bidra med ressurser.  Spesielt på innovasjonsprosjekter er vi sterkt delaktig med å fremskaffe informasjon, skriving, koble på partnere, og stille opp budsjett – alt i samråd med deg som forsker.

Hva kan vi bidra med?

  1. Finne riktig støtteordning
  2. Forberede og gjennomføre søknadsprosessen
  3. Skrive søknad
  4. Gjennomføring av prosjektet
  5. Rapportering
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28