Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Lyssetting av snurpenot for økt sikkerhet og effektivitet

Lyssetting av snurpenot for økt sikkerhet og effektivitet

Fiske på nattestid kan by på problemer med å holde oversikt over redskapet. Lyssetting av nota kan gi skipperen bedre kontroll over fangstprosessen i mørke og dårlig vær.

Slik ser den ladbare lysfløyten ut.

Notfiske etter pelagiske arter som sild, makrell, lodde og brisling utøves til alle årstider og til alle tider av døgnet, men med betydelig aktivitet i mørket. For eksempel foregår fiske etter norsk vårgytende sild i hovedsak fra november til februar til dels langt mot nord under dårlige lysforhold, og ofte i dårlig vær.

Nøtene er store (lengder opp mot 800 – 900 m) og det kan være vanskelig å holde oversikt over nota under kasting og snurping i mørke. Lyskastere fra fartøyet påvirker fiskens atferd og brukes derfor ikke til å overvåke fangstprosessen. Fisken kan bli skremt av det kraftige lyset og gå inn i nota slik at man øker risikoen for sprenging av not med høy fiskedødelighet som følge. I mørket er det også vanskelig å se om flåtelna (øverste tauet med flytemidlene) blir trukket ned i sjøen under innhaling. Dette er en indikasjon på stor fangst, og kontroll på flåtelna er viktig for å anslå fangstmengde og hindre notsprengning. Dersom flåtelna går for mye under risikerer man også å miste fangst. Notfartøyene ligger ofte tett på de viktigste fiskefeltene og om natta kan det være vanskelig å lokalisere nabobåtenes nøter. Dette kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for andre fartøyer som ønsker å kaste i samme område.

Lysfløytene blir montert med jevne mellomrom, og kan blant annet hjelpe mot at fisken sprenger nota.

Tanken bak utviklingen av en lysende flottør (lysfløyt) var å gi fiskeflåten et hjelpemiddel under nattfiske ved å montere en moderat lyskilde i en flottør (fløyt) på nota sammen med de regulære fløytene. Et slikt lys vil forenkle fangstoperasjonen om bord, gi kontroll med skjevdragning av not, bedre sikkerheten for fartøyet, samt bedre sikkerheten for andre fartøyer som fisker i samme område.

I prosjektet har VIS stått for prosjektstyring og ledelse, utført avklaring av immaterielle rettigheter, markedsanalyse og stått for lisensiering av teknologien. Produktet er lisensiert til FossTech AS som har spisskompetanse innen utvikling og tilvirking av produkter for ekstreme miljøer som olje og gass, forsvar, vannkraft, havbruk, gruvedrift og lignende. Produktet markedsføres nå i Norge.

Forretningsutvikler: Monica Lislerud og Lars Grønnestad

Idéen kommer fra Fangstgruppen på Havforskningsinstituttet, hvor Jostein Saltskår er idehaver.

Snurpenotfisket foregår i stor grad i mørket. Da vil oppfinnelsen være til stor hjelp for å holde kontroll med nota.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Logo for Havforskningsinstituttet
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28