Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Bergenlys – bærekraftig bruk av blodprodukter
Colourbox

Bergenlys – bærekraftig bruk av blodprodukter

Verden over opplever sykehus hver dag at omlag 15-20% av det verdifulle blodplatekonsentratet som benyttes går unødvendig til spille. Bergenlys kan endre dette.

Blod er en livreddende ressurs som brukes hver dag på sykehus over hele verden. Dessverre er blodtilgang internasjonalt begrenset og dyr, og man er avhengig i av bloddonasjoner. I tillegg er blodets og blodprodukter som blodplatekonsentrat varighet også begrenset. Dette har professor Tor Audun Hervig og hans team ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland universitetssykehus i Bergen har funnet løsningen på.

Livreddende blodplater med kort levetid

Det hjelper lite eller ingenting om en bare legger vanlig blod i et sår. Det er blodplatene som får sår til å helbrede raskere.  De verdifulle blodplatene utgjør kun cirka 1% av blodets volum og en er nødt til å konsentrere blodplatene for at det skal ha effekt. Om en sentrifugerer blodet er det mulig å konsentrere blodplatene, til såkalte trombocyttkonsentrat eller blodplatekonsentrat.  Imidlertid kan de fleste konsentratene bare brukes innen 5-7 dager, på grunn av infeksjonsrisikoen når de oppbevares ved romtemperatur. Cirka 15–20% av produserte blodplatekonsentrater blir  dermed ‘utdaterte’ for klinisk bruk, og må kastes.

Blodplatelysater og stamceller
Forskerne henter humant/naturlig veksttilskudd fra utløpt blodplatekonsentrat. De frigjør  vekstfaktorer fra blodplatene naturlig. Produksjonsmetoden gjør at man får et godt karakterisert og vekstfaktorrikt produkt – blodplatelysat. Blodplatelysatene brukes så til å  vokse og utvide stamceller, som så overføres pasiententene.

Blodplatelysatene kan også brukes som en aktiv ingredient innen annen behandling, for eksempel sårhelingskremer.  Resultatet blir en mer effektiv, og miljøvennlig bruk av blodet vårt.  Hver dråpe kommer til nytte i en langt mer utstrakt vei enn i dag

Navnet på denne innovasjonen er registrert varemerke under navnet BERGENLYS.

BERGENLYS – veien til markedet

For tiden jobber vi med standardisering av produksjonsmetoden for blodplatelysatet.  Videre vil vi utarbeide og evaluere mulige forretningsmodeller for tjenester og produksjon som ivaretar norske og europeiske lover, – og etiske spørsmål knyttet til bloddonasjonssystem og bruk av produkter fra en slik kilde. Målet er  å tilby tilgang til BERGENLYS kvalitetsprodukter til alle blodbanker / sykehus i Norge og til andre land i Skandinavia og Europa. Prosjektet leter derfor etter FoU-samarbeidspartnere eller muligheter for lisensiering ut i markedet.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Forskergruppe
Tor Audun Hervig, Professor og overlege, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Helse Bergen
Turid Helen Felli Lunde, Forsker, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Helse Bergen
Kamal Mustafa, Professor, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen
Siddharth Shanbhag, Ph.d-kandidat, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28