Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Forsker > Juridiske vurderinger
Beskytt ideen din

Juridiske vurderinger

VIS illustrasjonsbilde

En god idé er alltid verdt mer når den er beskyttet på riktig måte. VIS har lang erfaring med å beskytte ideer og åndsverk. Det finnes mange muligheter å beskytte ideen eller forskningsresultatet ditt på. Vi veileder deg gjennom alternativene. Inntil du har fått en vurdering bør all informasjon om ideen din behandles konfidensielt. Patentering trenger ikke hindre deg i å publisere.

Hvordan jobber VIS med beskyttelse av dine immaterielle rettigheter (IPR)?

Vi har god kompetanse på patentering internt, og bruker eksterne samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt når det er behov for det.

Et patent gir deg eksklusive rettigheter til å utnytte oppfinnelsen din kommersielt i en begrenset periode. I denne perioden kan du forhindre at andre produserer, importerer eller selger oppfinnelsen din. Noen ganger kan patentering være avgjørende for om du kan eller bør kommersialisere ideen din. Andre ganger er ikke patentering den riktige eller mest hensiktsmessige strategien for å beskytte oppfinnelsen. Vi kan hjelpe deg å vurdere potensialet før du investerer i en patenteringsprosess.

Et patent kan gis for tekniske produkter, fremgangsmåter eller anvendelser dersom oppfinnelsen er ny, innovativ og nyttig.

Tre grunnleggende kriterier for patentering er at den må være:

  1. Ny – oppfinnelsen kan ikke være kjent for offentligheten eller for en tredjepart noe sted i verden. Dette inkluderer presentasjoner, undervisning, artikler eller lignende.
  2. Innovativ –  oppfinnelsen må være tydelig annerledes enn annen kjent teknologi.
  3. Nyttig –oppfinnelsen må ha industriell anvendbarhet. Du kan ikke få patent på en idé uten å beskrive eller vise hvordan løsningen fungerer i praksis.

Dersom du lurer på om ideen eller oppfinnelsen din kan være patenterbar, anbefaler vi at du ikke gjør oppfinnelsen kjent for noen andre uten å diskutere det med våre forretningsutviklere først.

Er du forsker og ønsker å publisere? Vi vet at publisering av forskningsresultater er viktig for deg, og patentering trenger ikke å hindre deg i å publisere. Vi hjelper deg med å gjøre de riktige valgene, og gjør alt vi kan for å unngå at patenteringen forsinker de akademiske publiseringene dine.

Hva er arbeidstaker- oppfinnelsesloven?

I henhold til Arbeidstakeroppfinnelsesloven  skal alle ansatte med forsknings- eller oppfinnervirksomhet som vesentligste arbeidsoppgaver melde fra til arbeidsgiveren sin når de har en idé eller en oppfinnelse som faller innenfor bedriftens virksomhetsområde.

Arbeidsgiveren kan velge å overta oppfinnelsen innen fire måneder. Forskningsinstitusjonene i Bergen har bestemt at VIS skal håndtere dette oppdraget. Det betyr at VIS alltid står til tjeneste for deg og ideene dine.

Ulike typer IP-beskyttelse:

Du kan også beskytte prosjektet ditt gjennom opphavsrett og ved å sikre forretningshemmeligheter.

Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28