Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Om oss > Styret

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte VIS og overvåke daglig ledelse og drift.

Styremedlemmer

  • Bjørg M. Eiknes, styreleder VIS – NHH Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring
  • Clara B. Gjesdal – Helse Bergen, viseadministrerende direktør
  • Gunnar Mellgren – Helse Bergen, Klinikkdirektør Labratorieklinikken
  • Øystein Iversen – Universitetet i Bergen, avdelingsdirektør, det juridiske fakultet
  • Leif Ove Larsen – Universitetet i Bergen, professors, institutt for informasjons- og medievitenskap
  • Karin Boxaspen – Havforskningsinstituttet, fagdirektør
  • Gro A. F. Flaten – Høgskolen på Vestlandet, prorektor for forskning
  • Mette Rønning – SIVA, seniorrådgiver innovasjon
  • Ove Gjelsvik – ansattrepresentant, VIS Startup manager

 

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28