Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Om oss > Styret

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte VIS og overvåke daglig ledelse og drift.

Styremedlemmer

  • Gunnar Mellgren, styreleder VIS – Klinikkdirektør Labratorieklinikken, Helse Bergen
  • Clara B. Gjesdal – viseadministrerende direktør, Helse Bergen
  • Øystein Lunde Iversen – avdelingsdirektør, Universitetet i Bergen, det juridiske fakultet
  • Leif Ove Larsen – professor, Universitetet i Bergen, institutt for informasjons- og medievitenskap
  • Karin Boxaspen – fagdirektør, Havforskningsinstituttet
  • Jens Kristian Fosse – dekan, Høgskolen på Vestlandet
  • Tina Lihaug Selbæk – fagleder, SIVA
  • Helge Thorbjørnsen, professor, Norges Handelshøyskole
  • Ove Gjelsvik – ansattrepresentant, investor relation manager, VIS
  • Lars Grønnestad – ansattrepresentant vara, senior forretningsutvikler VIS

 

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28