Hopp til innhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) har skiftet navn til VIS.

Du har nå kommet til VIS sin nye nettside. Visinnovasjon.no erstatter nettsidene bergento.no og nyskapingsparken.no.

Det formelle navneskiftet ble foretatt 14. februar 2019.

VIS logo Logo for VIS
Oppe fra venstre: Jarle Holberg - SIVA , Anne Marit Blokhus - UiB, Karin Kroon Boxaspen - Havforskningsinstituttet, Helge Thorbjørnsen NHH, Kjell Bernstrøm - UiB, Bjørn Østbø og Jo Lerheim - SIVA Ikke til stede: Gro Anita Fonnes - HVL.

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte VIS og overvåke daglig ledelse og drift.

Styremedlemmer

  • Bjørn Østbø – Styreleder
  • Kjell Bernstrøm – Universitetsdirektør, Universitetet i Bergen 
  • Clara Beate Gram Gjesdal – Viseadministrerende direktør, Helse Bergen
  • Anne Marit Blokhus – Prodekan for forskerutdanning og infrastruktur, Det matematisk naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen
  • Karin Kroon Boxaspen – Fagdirektør, Havforskningsinstituttet
  • Jarle Holberg – Seksjonsleder Eierskap, SIVA
  • Gro Anita Fonnes Flaten – Prorektor for forskning, Høgskolen på Vestlandet
  • Helge Thorbjørnsen – Professor i markedsføring, NHH Norges Handelshøyskole
  • Jo Lerheim – Ansattrepresentant

 

Kommentar til bildet: Oppe fra venstre ser du  Jarle Holberg – SIVA , Anne Marit Blokhus – UiB, Karin Kroon Boxaspen – Havforskningsinstituttet, Helge Thorbjørnsen NHH, Kjell Bernstrøm – UiB, Bjørn Østbø og Jo Lerheim – SIVA
Gro Anita Fonnes – HVL  var ikke til stede.

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28