Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Om oss > Styret

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte VIS og overvåke daglig ledelse og drift.

Styremedlemmer

  • Bjørn Østbø – Styreleder
  • Kjell Bernstrøm – Universitetsdirektør, Universitetet i Bergen 
  • Clara Beate Gram Gjesdal – Viseadministrerende direktør, Helse Bergen
  • Anne Marit Blokhus – Prodekan for forskerutdanning og infrastruktur, Det matematisk naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen
  • Karin Kroon Boxaspen – Fagdirektør, Havforskningsinstituttet
  • Jarle Holberg – Seksjonsleder Eierskap, SIVA
  • Gro Anita Fonnes Flaten – Prorektor for forskning, Høgskolen på Vestlandet
  • Helge Thorbjørnsen – Professor i markedsføring, NHH Norges Handelshøyskole
  • Tor Ole Rognaldsen – Ansattrepresentant

 

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28