Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Oppe fra venstre: Jarle Holberg - SIVA , Anne Marit Blokhus - UiB, Karin Kroon Boxaspen - Havforskningsinstituttet, Helge Thorbjørnsen NHH, Kjell Bernstrøm - UiB, Bjørn Østbø og Jo Lerheim - SIVA Ikke til stede: Gro Anita Fonnes - HVL.

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte VIS og overvåke daglig ledelse og drift.

Styremedlemmer

  • Bjørn Østbø – Styreleder
  • Kjell Bernstrøm – Universitetsdirektør, Universitetet i Bergen 
  • Clara Beate Gram Gjesdal – Viseadministrerende direktør, Helse Bergen
  • Anne Marit Blokhus – Prodekan for forskerutdanning og infrastruktur, Det matematisk naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen
  • Karin Kroon Boxaspen – Fagdirektør, Havforskningsinstituttet
  • Jarle Holberg – Seksjonsleder Eierskap, SIVA
  • Gro Anita Fonnes Flaten – Prorektor for forskning, Høgskolen på Vestlandet
  • Helge Thorbjørnsen – Professor i markedsføring, NHH Norges Handelshøyskole
  • Jo Lerheim – Ansattrepresentant

 

Kommentar til bildet: Oppe fra venstre ser du  Jarle Holberg – SIVA , Anne Marit Blokhus – UiB, Karin Kroon Boxaspen – Havforskningsinstituttet, Helge Thorbjørnsen NHH, Kjell Bernstrøm – UiB, Bjørn Østbø og Jo Lerheim – SIVA
Gro Anita Fonnes – HVL  var ikke til stede.

 

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28