Hopp til innhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) har skiftet navn til VIS.

Du har nå kommet til VIS sin nye nettside. Visinnovasjon.no erstatter nettsidene bergento.no og nyskapingsparken.no.

Det formelle navneskiftet ble foretatt 14. februar 2019.

Visinnovasjon.no > Tjenester > Nettverk > Biomedical Network
VIS logo Logo for VIS

Biomedical Network

Biomedical Network er et nettverkssamarbeid mellom Helse Bergen, Universitetet i Bergen (UiB), Legemiddelindustriforeningen (LMI) og VIS. Nettverket tar sikte på å bli en felles plattform for innovasjon og prosjektutvikling på tvers av akademiske, offentlige og private aktører, og er støttet av Norges Forskningsråd (NFR). 

Nettverket vil gå systematisk til verks for å stimulere samarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner og forskere, med fokus på bedre diagnostikk og behandling. Regelmessig kontakt skal bidra til å øke kapasiteten og finansieringen til lovende prosjekter, og til å utnytte potensialet i fagmiljø med komplementær kompetanse.

 

Nettverket har fokus på å:

 • Legge til rette for kunnskapsdeling mellom akademiske og kommersielle aktører, og dermed øke kunnskapen om fagområder med potensial for forskning og kommersiell utnyttelse
 • Etablere en oversikt over tilgjengelig kompetanse, utstyr og fasiliteter på Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen
 • Arrangere akademiske møter der forskere og representanter fra relevant industri kan utveksle oppdatert kunnskap om utvalgte temaer
 • Etablere en god prosess for å identifisere nye prosjektmuligheter
 • Gi selskaper en mulighet til å presentere egen forskning, innovasjonsaktiviteter og prosjekter, og dermed legge til rette for økt informasjonsflyt om planlagte studier
 • Samarbeide med nasjonale og internasjonale nettverk
 • Promotere aktiviteter og deltakere i nettverket
 • Legge til rette for koordinering og samarbeid i prosjekter som krever innsats både fra kommersielle og offentlige aktører, inkludert EU-programmer

Tema:

Se presentasjoner fra tidligere møter her.

Styringsgruppe:

 • Alf Henrik Andreassen, avdelingsdirektør Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 • Steinar Thoresen, Medisinsk direktør, Abbvie
 • Anne Mathilde Henden Kvamme, Spesialrådgiver, Haukeland universitetssjukehus
 • Monica Larsen, Seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI).

Arbeidsgruppe:

 • Jens Reigstad, Senior Prosjektleder, VIS
 • Line Bjørge, Overlege/Professor, Haukeland universitetssjukehus / Klinisk institutt 2, CCBIO og Universitetet i Bergen (UiB)
 • Eli Nordhus Bergli, Medisinsk rådgiver, AstraZeneca
 • Per Øyvind Enger, Overlege/Professor, Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssjukehus
 • Hans Eikesdal, Overlege/dr.med., Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssjukehus
 • Marie Botilsrud, Medisinsk Rådgiver, Eisai AB
 • Katinka Søvik Bratland, Prosjektleder, VIS

Samarbeidspartnere

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28