Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Tjenester > Nettverk > Biomedical Network
VIS logo Logo for VIS

Biomedical Network

Biomedical Network er et nettverkssamarbeid mellom Helse Bergen, Universitetet i Bergen (UiB), Legemiddelindustriforeningen (LMI) og VIS. Nettverket tar sikte på å bli en felles plattform for innovasjon og prosjektutvikling på tvers av akademiske, offentlige og private aktører, og er støttet av Norges Forskningsråd (NFR). 

Nettverket vil gå systematisk til verks for å stimulere samarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner og forskere, med fokus på bedre diagnostikk og behandling. Regelmessig kontakt skal bidra til å øke kapasiteten og finansieringen til lovende prosjekter, og til å utnytte potensialet i fagmiljø med komplementær kompetanse.

 

Nettverket har fokus på å

 • legge til rette for kunnskapsdeling mellom akademiske og kommersielle aktører, og dermed øke kunnskapen om fagområder med potensial for forskning og kommersiell utnyttelse
 • etablere en oversikt over tilgjengelig kompetanse, utstyr og fasiliteter på Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen
 • arrangere akademiske møter der forskere og representanter fra relevant industri kan utveksle oppdatert kunnskap om utvalgte temaer
 • etablere en god prosess for å identifisere nye prosjektmuligheter
 • gi selskaper en mulighet til å presentere egen forskning, innovasjonsaktiviteter og prosjekter, og dermed legge til rette for økt informasjonsflyt om planlagte studier
 • samarbeide med nasjonale og internasjonale nettverk
 • promotere aktiviteter og deltakere i nettverket
 • legge til rette for koordinering og samarbeid i prosjekter som krever innsats både fra kommersielle og offentlige aktører, inkludert EU-programmer

Tema

Se presentasjoner fra tidligere møter her.

 

Styringsgruppe

 • Helge Ræder, Prof/prodekan innovasjon, UiB
 • Eli Renate Grüner, Forskningsdirektør ,Helse Bergen
 • Monica Larsen, Spesialrådgiver, LMI
 • Steinar Thoresen, Oncology lead Nordic/Netherlands, Merck
 • Anne Mathilde Henden Kvamme, Spesialrådgiver, Helse Bergen
 • Kine Gregersen, Teamleder, VIS

Arbeidsgruppe

 • Line Bjørge, Overlege/Professor , Haukeland universitetssjukehus /UiB
 • Eli Nordhus Bergli, Medisinsk rådgiver, AstraZeneca
 • Per Øyvind Enger, Overlege/Professor, UiB/ Haukeland universitetssjukehus
 • Arnt-Ove Hovden, Medical Manager, Boehringer Ingelheim
 • Nina Jebsen, Overlege, Helse Bergen
 • Jens Reigstad, Prosjektleder, VIS

Samarbeidspartnere

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28