Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Tjenester > Nettverk > Biomedical Network
VIS logo Logo for VIS

Biomedical Network

Biomedical Network er et nettverkssamarbeid mellom Helse Bergen, Universitetet i Bergen (UiB), Legemiddelindustriforeningen (LMI) og VIS. Nettverket tar sikte på å bli en felles plattform for innovasjon og prosjektutvikling på tvers av akademiske, offentlige og private aktører, og er støttet av Norges Forskningsråd (NFR). 

Nettverket vil gå systematisk til verks for å stimulere samarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner og forskere, med fokus på bedre diagnostikk og behandling. Regelmessig kontakt skal bidra til å øke kapasiteten og finansieringen til lovende prosjekter, og til å utnytte potensialet i fagmiljø med komplementær kompetanse.

 

Nettverket har fokus på å:

 • Legge til rette for kunnskapsdeling mellom akademiske og kommersielle aktører, og dermed øke kunnskapen om fagområder med potensial for forskning og kommersiell utnyttelse
 • Etablere en oversikt over tilgjengelig kompetanse, utstyr og fasiliteter på Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen
 • Arrangere akademiske møter der forskere og representanter fra relevant industri kan utveksle oppdatert kunnskap om utvalgte temaer
 • Etablere en god prosess for å identifisere nye prosjektmuligheter
 • Gi selskaper en mulighet til å presentere egen forskning, innovasjonsaktiviteter og prosjekter, og dermed legge til rette for økt informasjonsflyt om planlagte studier
 • Samarbeide med nasjonale og internasjonale nettverk
 • Promotere aktiviteter og deltakere i nettverket
 • Legge til rette for koordinering og samarbeid i prosjekter som krever innsats både fra kommersielle og offentlige aktører, inkludert EU-programmer

Tema:

Se presentasjoner fra tidligere møter her.

Styringsgruppe:

 • Alf Henrik Andreassen, avdelingsdirektør Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 • Steinar Thoresen, Medisinsk direktør, Abbvie
 • Anne Mathilde Henden Kvamme, Spesialrådgiver, Haukeland universitetssjukehus
 • Monica Larsen, Seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI).

Arbeidsgruppe:

 • Jens Reigstad, Senior Prosjektleder, VIS
 • Line Bjørge, Overlege/Professor, Haukeland universitetssjukehus / Klinisk institutt 2, CCBIO og Universitetet i Bergen (UiB)
 • Eli Nordhus Bergli, Medisinsk rådgiver, AstraZeneca
 • Per Øyvind Enger, Overlege/Professor, Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssjukehus
 • Hans Eikesdal, Overlege/dr.med., Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssjukehus
 • Marie Botilsrud, Medisinsk Rådgiver, Eisai AB
 • Katinka Søvik Bratland, Prosjektleder, VIS

Samarbeidspartnere

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28