Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Tjenester > Nettverk > VUF – Vest ut og fram
Målet er at deltakerne fremover skal ta en posisjon som prosjektledere innenfor forskning og innovasjon innenfor hav - og energisektoren.
Ønsker å få flere kvinner engasjert i innovasjonsarbeid innen hav og energi. Fra venstre: Annette Stephansen (NORCE), Katinka Bratland (VIS), Mona Leirgulen (VIS) og Marit Eggen (Høgskulen på Vestlandet).

VUF – Vest ut og fram

Vest ut og fram er et nettverksprosjekt bestående av kvinner fra industri og FoU innen hav - og energisektoren. Målet er å øke graden av kvinnelige prosjektledere i forskning - og innovasjonsprosjekter i regionen vår.

Det eksisterer en betydelig kjønnsubalanse innen innovasjonsfeltet, både i næringsliv, innen gründervirksomhet, i virkemiddelsystemet og i FoU (forsknings og utviklings)-næringen (Agnete Alsos et al., 2013). Vi ønsker å bidra til å redusere denne ulikheten ved å mobilisere flere kvinner til å bli prosjektledere i forskning- og innovasjonsprosjekter på Vestlandet. Ved å utvikle og gjennomføre et kompetansehevende og nettverksbyggende program for kvinner som ønsker å ta en posisjon innenfor FoUoI (forskning, utvikling og innovasjon) å formidle resultater og læring til relevante miljøer som kan bygge videre på arbeidet, har vi som mål å løfte FoUoI på Vestlandet.

Innovasjon og entreprenørskap er aktiviteter som er viktige for å opprettholde økt vekst og konkurransekraft, og vist at diversitet i kjønn har positiv korrelasjon på en bedrifts innovasjonskraft (Østergaard et al., 2011).

Nettverksprogrammet Vest ut og fram ble opprettet vinteren 2018. Første gruppe med motiverte deltakere er rekruttert, og programmet har startet opp med tematiske samlinger og studietur til Island. Målet er at deltakerne fremover skal ta en posisjon som prosjektledere innenfor forskning og innovasjon innenfor hav – og energisektoren.

Vi leter etter samarbeidspartnere som er interessert i å være med på veien videre mot nye program.

Følg oss på Linkedin og nettsiden vår!

Kontaktinformasjon

Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28