Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS

Dynaspace

Dynspace ønsker å tilby en plattformløsning for romrelatert teknologi og applikasjoner.

Deres plattformløsning vil være som standardiserte postpakker som kunden kan velge mellom når de skal sende nyttelast ut i rommet og dermed slipper å lage egen «emballasje». Dynaspace mottar nyttelast fra kunder, integrerer den i selvbygde standardiserte satellitter, og ordner oppskytning og datainnhenting.
Fra kundens perspektiv vil prosessen dermed være å levere en nyttelast til oss, og få data levert tilbake («one stop shop»). Deres løsning vil forenkle prosessen med å få skutt ut små satellitter i rommet da kunden slipper å tilegne seg mye ny kompetanse, og kostnader og utviklingstid blir redusert. Dette medfører at langt flere kan dra nytte av rommet enn i dag, slik at det blir lettere å innhente mer informasjon for å løse problemer det globale samfunnet står overfor.

Samarbeidspartnere
Logo for Universitetet i Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28