Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS

Dynaspace

Dynspace ønsker å tilby en plattformløsning for romrelatert teknologi og applikasjoner.

Prototypen av satelitten som Dynaspace har bygget.

Deres plattformløsning vil være som standardiserte postpakker som kunden kan velge mellom når de skal sende nyttelast ut i rommet og dermed slipper å lage egen «emballasje». Dynaspace mottar nyttelast fra kunder, integrerer den i selvbygde standardiserte satellitter, og ordner oppskytning og datainnhenting.

Fra kundens perspektiv vil prosessen dermed være å levere en nyttelast til oss, og få data levert tilbake («one stop shop»). Deres løsning vil forenkle prosessen med å få skutt ut små satellitter i rommet da kunden slipper å tilegne seg mye ny kompetanse, og kostnader og utviklingstid blir redusert. Dette medfører at langt flere kan dra nytte av rommet enn i dag, slik at det blir lettere å innhente mer informasjon for å løse problemer det globale samfunnet står overfor.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28