Hopp til innhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) har skiftet navn til VIS.

Du har nå kommet til VIS sin nye nettside. Visinnovasjon.no erstatter nettsidene bergento.no og nyskapingsparken.no.

Det formelle navneskiftet ble foretatt 14. februar 2019.

Visinnovasjon.no > Tjenester > Registrer ditt biologiske forskningsmateriale
VIS logo Logo for VIS

Registrer ditt biologiske forskningsmateriale

VIS har en avtale med Inven2 Biologics som gir forskere hos våre eiere og partnere mulighet til å registrere forskningsmaterialene sine på Inven2 Biologics. Vi hjelper deg med å registrere produktet og er ansvarlig for markedsføring, salg og juridiske spørsmål.

Har du unike antistoffer, vektorer, dyrestammer eller andre forskningsmaterialer?  Ønsker du å gjøre dine unike molekylærbiologiske materialer og teknikker tilgjengelig for lisensiering på Inven2 Biologics sin nettportal? Vi veileder deg gjennom prosessen.

Inven2 Biologics er en samling av ikke-kommersielle forskningsmaterialer, inkludert antistoffer, proteiner, vektorer, cellelinjer og dyrestammer. Dette gir forskere muligheten til å tilby sine unike materialer til potensielle samarbeidspartnere og industri. Inven2 Biologics er en mulighet til å delta i en ny form for markedsføring og nettverksbygging.

Du beholder alltid rettighetene til forskningsmaterialene dine når de registreres på Inven2 Biologics.

Fordeler:

  • Økt tilgjengelighet: Inven2 Biologics gjør forskningsmaterialene dine tilgjengelig globalt, for hele det vitenskapelige miljøet i akademia og industri.
  • Enkelt: VIS tar seg av hele prosessen, slik at du kan fokusere på forskningen din. Du blir bare kontaktet når det kommer inn en bestilling på forskningsmaterialet ditt.
  • Økonomisk avkastning: Alle inntekter fra lisensieringer blir fordelt i henhold til standardavtaler hos våre eiere.
  • Ikke-eksklusive vilkår: Bidra til at ingen organisasjoner får monopol på å levere forskningsmaterialer. Du kan fortsatt distribuere forskningsmaterialene dine som tidligere til akademiske samarbeidspartnere under en standard materialoverføringsavtale (MTA).

Les mer om Inven2 Biologics her. www.inven2biologics.com

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28