Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Biosensor for overvåkning av miljøgifter
Colourbox

Biosensor for overvåkning av miljøgifter

Kan torsken brukes til å påvise farlige stoffer og forurensing? Det tror forskerne ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen.

Vi påvirkes daglig av stadig flere kjemikalier og forurensing som kan gi helseskade. Derfor er det et stort behov for å drive overvåkning av områder der mennesker utsettes for denne typen stoffer og ikke minst kombinasjonen av disse.

I prosjektet dCod utvikler forskerne et biosensorkonsept som er basert på fiskens leverceller og deres evne til å påvise skadelige substanser. Både hormonforstyrrende stoffer og persistente (tungt nedbrytbare) miljøgifter såkalte POPer kan påvises.
Prosjektet er også koblet til Digitalt Liv Norge. De skriver: «Prosjektet vil utvikle verktøy for miljøovervåkning på en ny måte, som tar i bruk ny programvare og modelleringsmetoder. Resultatene vil være viktige for biologisk forskning, risikovurdering av stress fra miljøfaktorer og hvordan dette påvirker fisken.»

VIS står for søknad om finansiering av neste fase i prosjektet, i tillegg undersøkes patent- og markedsmuligheter. Foreløpige undersøkelser viser at metodikken trolig er patenterbar og innebærer en effektiv teknologi innenfor påvisning av miljøgifter og forurensing.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Forskere
Odd André Karlsen, Førsteamanusensis , Universitetet i Bergen
Anders Goksøyr, Professor, Universitetet i Bergen
Samarbeidspartnere
Digitalt Liv Norge
Logo for Universitetet i Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28