Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Felles innovasjonsprogram

Felles innovasjonsprogram

For å lykkes med grønn omstilling og løsninger på store samfunnsutfordringer, kreves det utvidet samarbeid og tverrfaglig kompetanse. Dette er på vår felles agenda for hele planeten fra FN, EU, nasjoner, regioner til lokalsamfunn og individ.

Forskningsrådet utfordret landets 11 TTOer til å få forskning raskere i bruk og skape verdi for industri og samfunn. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2020 til 2022. Resultater fra dette store samarbeidsprosjektet danner grunnlag for metodikk og verktøy for innovasjon over verdikjeder. Dette har skjedd etter inspirasjon fra Demos Helsinki og utføres i samarbeid med Halogen.

 

 

Metodikk består av følgende steg:

 • Identifisere og prioritere kjerneproblemer, som danner utgangspunktet for et felles narrativ for satsningen.
 • Skaffe innsikt med kartlegging og analyser, samt involvering av alle interessenter.
 • Beskrive verdikjeder og lage hypoteser.
 • Tegne vegkart med prioriterte problemstillinger og kartlegge risiko.
 • Identifisere problemløsninger og rekruttere interessenter til konsortier.
 • Iverksette konkrete handlinger med felles prosjekter.
 • Rigge demonstratorer/piloter og teste før skalering, kortere sprinter på 1-2 år.
 • Demonstrator som fungerer kan gå videre for skalering og senere eksport av varer, teknologiske løsninger og infrastruktur.

 

Vi tilbyr i tillegg leveranser med elementer fra verktøy og metodikk i stegene over:

 • Impact Workshop med eiere; for å definere fundamentale endringer og strategisk partnerskap for forskningsprosjekt. Når industri/næringsklynger velges som strategiske samarbeidspartnere.
 • Verdikjedeanalyse; Skaffe innsikt med kartlegging og analyser, samt involvering av alle interessenter.
 • ProblemPitch; Industri presenterer prioriterte problemstillinger. Vi bidrar i prosessen med å beskrive verdikjeder og lage hypoteser, tegne vegkart med prioriterte problemstillinger og kartlegge risiko.
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28