Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Arrangementer > Ressursutfordringer i helsevesenet – hvordan kan teknologi og nye samarbeid bidra?

Ressursutfordringer i helsevesenet – hvordan kan teknologi og nye samarbeid bidra?

19
september
11:30 – 15:00
Eitri Medical Incubator
Haukelandsbakken 31
Bergen

Bouvet Deler Hjerterom er en møtearena for alle som er nysgjerrig eller interessert i forskning, innovasjon og bærekraft innenfor helsesektoren i Bergen. Hjerterom arrangeres av Bouvet i tett samarbeid med NCSS (Norwegian Smart Care Cluster), Eitri Medisinske inkubator og Bergen Næringsråd.

Vi vil belyse kjente- og kanskje noen ukjente løsninger som bidrar til å løse ressursutfordringen i helsesektoren. 

Teknologi, endringsledelse og designdrevet innovasjon er tre nøkkelkomponenter i jakten på personalbesparende løsninger i helsesektoren. Ved å integrere innovativ teknologi, implementere strategiske endringer og utnytte kraften i brukerinvolvering og innsiktsarbeid, kan helseorganisasjoner optimalisere effektiviteten og ressursbruken. På hjerterom 19. september vil du bli bedre kjent med hvordan disse tre faktorene kan lede veien mot en bærekraftig og pasientorientert helseomsorg. Vi anbefaler spesielt Alrek helseklynge, Alrekdagene 2023, og arrangementet torsdag 21.09 om prioritering for helsevesenet.

Agenda

 

Teknologi som gir flere varme hender 
Eirik Solheim, teknologirådgiver og journalist i NRKbeta.

Det er vi som er vår beste beredskapsplan 
Lokalsamfunnets rolle på veien fra frakobling til påkobling
Agnes Tvinnereim, co- etablerer av “Bærekraftig liv på Landås”

Helsevesenet må utvikle uten å utvide 
Det er laget rapporter om ressursutfordringen i helsevesenet og Bouvet deler sin rapport om ressursutfordringen: Helsevesenet må utvikle uten å utvide. Kristian Amlie deler ni identifiserte barrierer og suksessfaktorer for innovasjon og nyskaping fra Bouvets rapport.

Psykisk helse – tidlig innsats er ressursbesparende på lang sikt! 
Ingvar Bjelland – Vil avdekke mulige psykiske problemer allerede i barnehagen.
Kan tidlig oppdagelse av psykiske utfordringer hos barnehagebarn forebygge behov for
senere hjelp i BUP?

Potensiale for helsenæring i Bergen

  • Utfordringene og mulighetene innenfor innovasjon i helsesektoren i Bergen
  • Presentasjon av hovedfunnene DesignThinking studenter, ved Rozina Nazir, Bouvet Bergen
  • Muligheter og branding av helsesektoren i Bergen
  • Rapport utarbeidet av EY – kartlegging av mulighetsområde og branding av helsesektoren i Bergen.
  • Midtveispresentasjon av Marthe Reinkind, EY Bergen

Bli kjent med nye innovative helsetjenester på Vestlandet 


Pitching  med 3 kandidater à 4 min/2 min. spørsmål
Vurdering av pitcher og kåring av vinner til slutt. Viktig test før Demo Day Vestlandet dagen etter!

Oppsummering og avrunding
Kl 15:00 – Takk for nå!

19
september
11:30 – 15:00
Eitri Medical Incubator
Haukelandsbakken 31
Bergen


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28