Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Store utfordringer krever radikale prosjektideer
VIS logo Logo for VIS

Store utfordringer krever radikale prosjektideer

Forskningsrådet inviterer til første idélab i begynnelsen av 2014, med temaet "Mot et nullutslippssamfunn". De oppfordrer nytenkende forskere fra alle fagområder til å søke.
12.11.2013

Forskningsrådet tar i bruk nye metoder for å finne frem til de mest grensesprengende prosjektideene. De store samfunnsutfordringene krever radikalt nye løsninger, noe forskning kan bidra med. Tanken er at fagfolk innenfor bioteknologi, nanoteknologi og IKT skal møte forskere fra helt andre fagområder, også innenfor samfunnsfag og humaniora, for sammen å skape radikale prosjektforslag.

Resultatet blir nye og radikale idéer i grenseflatene mellom ulike fagfelt. De beste idéene skal resultere i fysiske løsninger (produkter, prosesser, tjenester) med tydelige komponenter av de generiske teknologiene og andre fag og kunnskapsfelt.

Unik mulighet for forskere og forskningsinstitusjoner

Deltakelse i idélaben er en vinn-vinn-situasjon for både universiteter, forskningsinstitutter og bedrifter.

– Dette er en spennende mulighet for forskere fra mange ulike forskningsmiljøer til å utvikle grensesprengende prosjekter på områder som er viktige for samfunnet, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Divisjon for innovasjon i Forskningsrådet.

Mennesker er den viktigste ressursen i en idélab. Resultatene fra England viser at deltakelse gir målbar endring i forskernes evne til tverrfaglig samarbeid, kreativitet og originalitet i egen forskning. I tillegg etableres det unike nettverk.

– Forskerne får gode sjanser til å spille inn og videreutvikle idéer i et radikalt, tverrfaglig og kreativt miljø. De som er med i prosjektideene som når helt til topps, er sikret finansiering så fremt de sender inn en full prosjektsøknad innen avtalt frist, sier prosjektleder for idélab, seniorrådgiver André Fossen Mlonyeni i Forskningsrådet.

Søknadsfrist: 27. november 2013

Les mer og send inn søknad (5 enkle spørsmål) på Forskningsrådet sine nettsider.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28