Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Tunicol – miljøvennlig og fornybar kilde til fiskefôr og biodrivstoff
VIS logo Logo for VIS

Tunicol – miljøvennlig og fornybar kilde til fiskefôr og biodrivstoff

Tunicol er en ny miljøvennlig og fornybar kilde til marin biomasse for produksjon av biodrivstoff og fôr. Produktene som inngår i tunicol er etanol, biodiesel og protein utvunnet av marine organismer som kalles tunikater eller sekkedyr. Tunikater finnes globalt i alle havområder, og har et enormt vekstpotensial som overgår de fleste landbaserte råstoff. Tunikater konkurrerer verken med matvareproduksjon eller krever store endringer i arealbruk. Forskere ved Uni Research og UiB står bak ideen, og samarbeider nå med BTO om kommersialisering.
01.04.2013

Produksjon og høsting er under uttesting ved flere steder på Vestlandet, og viser at tunikaer med stor suksess kan dyrkes i kystnære havområder med en betydelig 3-dimensjonal fordel sammenliknet med andre sukker, fett og protein kilder. Tunikater skal dyrkes på samme måte som blåskjell. Tunicol er planlagt kommersialisert i 2013, hvor målet er dyrking og høsting av denne miljøvennlige kilden til marin biomasse, for produksjon av fôr og biodrivstoff. Søknad om konsesjon var registrert høsten 2012.

Fakta tunikat:

  • På latin Ciona intestinalis, tilhører den marine dyregruppen Tunikater. Kalles også sekkedyr eller sjøpung
  • Er ikke avhengig av lys, vokser på ulike dybder og på alle tilgjengelige flater i sjøen, inkludert tauverk og bøyer
  • Produserer – som eneste oppdagede dyr – cellulose
  • Aminosyreprofilen er kvalitetsmessig omtrent den samme som fiskemel
  • Konkurrerer ikke med matvareproduksjon
  • Enormt vekstpotensial, klar til høsting etter kun 6-12 måneder
  • Dyrkes ved et pilotanlegg på 60 mål utenfor Rong i Øygarden
  • Største enkeltsatsning noensinne av Forskningsrådets FORNY2020-program, pr april 2013 tildelt 12 millioner (8,7mill + 3,3mill i optimaliseringsmidler).

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28