Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Aktuelt > Får inn millioner for å gjøre avfall til mat

Får inn millioner for å gjøre avfall til mat

Selskapet Greentech Innovators skal omdanne avfall til en ressurs. Sammen med sju andre selskap har de fått en halv million kroner i presåkorn-midler.
02.07.2020

– Vår strategi er sirkulær bioøkonomi, forteller Ingmar Høgøy i Greentech Innovators.

Selskapet har fått tildelt 500 000 kroner i presåkornmidler av VIS, som investerer midlene på oppdrag for Innovasjon Norge. Greentech Innovators er ett av åtte selskap som har fått tildelt en halv million kroner hver.

I første omgang tar Greentech Innovators i bruk matavfall fra storhusholdninger, som først blir gjæret. Dette blir deretter gjødsel for mikroalger, og blandingen får også tilført CO2, lys og spillvarme fra industri. Algene blir næringsrik fortilsetning med omega 3-fettsyrer for oppdrettslaks, og løser dermed en av de store utfordringene til havbruksnæringen.

Se hvordan det virker:

Unngår metan-utslipp

Etter hvert skal metoden også prøves ut med slam fra oppdretsnæringen, som inneholder fôrrester og fiskeavføring.

– Det er ikke bærekraftig å kutte ned regnskog for å plante soya, som vi deretter forer laksen med, forklarer Høgøy.

Og klimaeffekten av teknologien Greentech Innovators og datterselskapet AlgaePro er i ferd med å utvikle er enda større:

– Det organiske avfallet vi bruker kan ende opp på dyngen, der det produserer klimagassen metan. Det andre alternativet er at det brennes, og det er heller ikke bra. Avfallet har nemlig et veldig høyt innhold av vann, som gjør at en må bruke uforholdsmessig masse energi for å brenne det, sier Høgøy.

Utfordringen er å dyrke mikroalger kostnadseffektivt. Greentech Innovators har knyttet til seg en rekke eksperter fra det marine forskningsmiljøet i Bergen, noe som har vært til stor hjelp.

– Vi har vært dyktige og heldige, og endelig fått hull på byllen, sier Høgøy.

Utvikler produktet videre hos BIR

Det er derfor selskapet er blant selskapene VIS har valgt ut til å få presåkornmidler. Investeringen i Greentech Innovators er på 500 000 kroner. Det er et vilkår for å få presåkornmidler at det også kommer inn private investorer, og BIR tar fem-gangen, og går inn med 2,5 millioner kroner i utviklingen av sirkulær bioøkonomi.

– BIR er veldig fremoverlent når det gjelder sirkulær bioøkonomi, skryter Høgøy.

Greentech Innovators har også fått lokaler med verkstedfasiliteter hos BIR, slik at de kan utvikle produktet videre.

Stor nytte av innovasjonsmiljøet rundt VIS

Selskapet har også hatt stor nytte av innovasjonsmiljøet som er bygd opp rundt VIS i Bergen, og det omfattende kunnskapsmiljøet som finnes rundt Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Havforskningsinstituttet. Å ha muligheten til å få presåkorninvesteringer er en av fordelene ved å være en del av innovasjonsmiljøet rundt VIS.

– Greentech og AlgaePro er gode eksempler på selskap som har hatt veldig nytte av å vokse opp i et inkubatormiljø. Vi har stor nytte av partnere som Norce, NCE Seafood Innovation Cluster, Ocean Industries Accelerator, HATCH programmet og andre grunderselskap. Vi har flere konkrete eksempler på at vi har kommet i kontakt med svært interessante partnere i dette miljøet, sier Høgøy.


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28