Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Aktuelt > VIS manipulerer ikke forskere
VIS logo Logo for VIS
Anders Haugland, administrerende direktør i VIS. Foto: Camilla Waage

VIS manipulerer ikke forskere

Dagens Næringsliv (DN) har i dag publisert en artikkel der forsker Brit Helle Aarskog uttrykker sin store skuffelse over at hennes oppfinnelse aldri ble noen kommersiell suksess i venturefondet Norsk Innovasjonskapital (NIK).
24.01.2020
  • Vi deler Aarskogs skuffelse over at ideen ikke endte i et kommersialiserbart produkt, men dessverre er det slik at bare et fåtall ideer ender opp som kommersielle suksesser.
  • VIS har ikke manipulert Aarskog, slik hun hevder. Tvert imot har hun blitt godt informert om sine rettigheter.
  • Å skaffe risikokapital til tidligfase innovasjonsprosjekter er ikke lett i Norge. Å samle prosjekter i fond med både offentlige interesser og privat kapital en tjenlig måte å finansiert nyskaping på.

Brit Helle Aarskog uttaler til DN at hun ble «manipulert på det groveste» da hun signerte dokumentet hvor hun sa fra seg forkjøpsretten til aksjene i selskapet Texturgy. Selskapet ble opprettet for å videreutvikle ideen hennes. Aarskog hadde selv en aksjepost på 45 % i selskapet. Hun uttaler at hun etterspurte mer informasjon om konsekvensene av å signere slik at aksjene ble en del av NIK, men at hun ikke fikk svar.

Dette er en beskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. VIS er satt opp for å forvalte Universitetet i Bergens interesser innenfor dette feltet. I det ligger det også å bidra så langt det lar seg gjøre for at forskernes interesser ivaretas. Aarskog har gjennom samarbeidet utvilsomt forvaltet sine egne interesser. VIS har ikke manipulert Aarskog eller andre i forbindelse med denne kommersialiseringen, ei heller kan vi se at vi har holdt tilbake informasjon.

Vi forsøkte å gi Aarskog et så godt bilde som mulig på hvilke konsekvenser dette ville ha, i saksinformasjon med tilhørende diskusjoner, egne møter og telefonsamtaler. Vi kjenner ikke til at hun har ikke har fått svar på e-poster, men vi kan ikke garantere at vi har fått med oss alt. VIS hadde ikke inntrykk av at Aarskog følte seg presset og hun signerte tilsynelatende samme dag som samtlige andre aksjonærer gjorde det.

I løpet av 2012 mottok VIS klager fra idehaver Aarskog. VIS engasjerte et advokatkontor for å få en uavhengig vurdering av om Aarskogs klager medførte riktighet. Konklusjonen ble at VIS ikke hadde begått de feil som klagene dreide seg om. VIS tilbydde seg i denne prosessen også å dekke kostnader til advokat for idehaver slik at idehaver skulle være forsvarlig representert. Aarskog avslo VIS sitt krav om å godkjenne hvilken advokat og mandat som skulle benyttes. VIS har en rekke ganger invitert Aarskog eller noen som representerer henne til å diskutere saken med oss, men uten at Aarskog har takket ja til dette.

Vi har god dokumentasjon på vårt arbeid med TextUrgy. Vi er i likhet med Aarskog skuffet over at man ikke har klart å realisere mer av potensialet i oppfinnelsen «Textual exploration. Aarskog har jobbet i to tiår med å utvikle ideen og vi forstår godt at hun har sterke følelser for at det ikke ble en kommersiell suksess. Men tidligfase-satsinger er krevende og bare et fåtall av ideene ender opp som ferdige produkter. Dette gjør vi også klart for alle forsker og gründere vi jobber sammen med.

For VIS var avtalen med NIK viktig for å få avlastning på byrden med å hente stadig mer tidligfasekapital til oppstartselskapene i vår portefølje. NIK har lykkes med å hente mye kapital og bidratt til at selskapene har kunnet forfølge potensialet sitt. Vi opplever at vi har og har hatt forsvarlige prosesser med aksjonærene inkludert idehaver når vi har solgt våre aksjeposter til NIK. I de tilfeller hvor vi har registrert uro eller misnøye har vi forsøkt å finne løsninger.

VIS har på vegne av og sammen med forskere og forskningsinstitusjoner i Bergen opprettet i underkant av 90 oppstartsselskaper med utgangspunkt i forskning. VIS har gode rutiner og prosesser for å håndtere prosjekter slik at alle interessenter blir ivaretatt på en god måte. Vi jobber kontinuerlig og strukturert med å forbedre disse slik at vi sammen med forskere og grundere kan få til bærekraftig nyskaping.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28