Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Familielos – samordning av tjenestene til utsatte barn, unge og deres pårørende

Familielos – samordning av tjenestene til utsatte barn, unge og deres pårørende

Øygarden kommune skal i gang med å teste, evaluere og implementere Familielos-konseptet i organisasjonen. Nå inviterer de forskere og andre interesserte til et tverrfaglig samarbeid.

Familelos er en tjeneste  for de som har et omfattende behov for tverrfaglig hjelp. Familielosen skal jobbe med å samordne og koordinere tjenester for hele familien, og målet med konseptet er at familien skal oppleve bedre og mer helhetlige tjenester. Nye Øygarden kommune ønsker å etablere et samarbeid med forskere om å teste, evaluere og implementere familielos-konseptet i organisasjonen.

Det er behov for en grundig vurdering av hva som vil være forventet utbytte av Familielos-konseptet før kommunen implementerer det i hele sin bredde. Et forskningssamarbeid vil gi kommunen et godt grunnlag for å vurdere effekten av konseptet, og kunnskap om hvordan samfunnsgevinster kan høstes på kort og lang sikt.

Målet er å søke programmet «Innovasjon i offentlig sektor» 16.september.

 

Bakgrunn for prosjektet – utsatte familier sliter med å finne vei. 

Tidligere Fjell kommune så på hvordan tjenestene for utsatte barn og unge fungerte i sin helhet. Funn fra undersøkelsen viste at det var lite formelle strukturer og rutiner for samhandling mellom tjenestene, og at samhandling i stor grad var avhengig av at ansatte i tjenestene kjente hverandre. Nabokommunene Sund og Øygarden ble koblet på arbeidet og fikk midler til å utvikle og kjøpe tjenestedesign. Arbeidsprosessen resulterte i konseptet – Familielos.

Da nye Øygarden kommune ble etablert 1.januar 2020 fortsatte de arbeidet.  Familielos-konseptet må testes i mindre skala og evalueres før det eventuelt blir implementert i hele kommunen.

Interessert i å bli med?

VIS bidrar med å koble kommunen med riktig forskningsmiljø, og vil videre fasilitere en workshop for å utvikle innhold til en søknad hos Forskningsrådet («Innovasjon i offentlig sektor» 16.september) Ønsker du å bli med å teste, evaluere og implementere familielos-konseptet, så ta kontakt med Kari Øritsland, leder for Utfordringsdrevet Innovasjon hos VIS.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28