Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Tjenester > Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre
Prototyping, testing og markedsintroduksjon.

Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre

Bli kjent med den nyeste teknologien innen produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi. Få kompetanse på de nye teknologiene for å raskt finne potensialet for din bedrift. Praktisk bruk og teoretisk opplæring i kombinasjon vil sikre deg en god bestillerkompetanse internt i bedriften eller mot leverandører.

Sustainable Energy Catapult Centre  tilpasser ulike tilbud til bedriftens særskilte behov – enten målet er å optimalisere en funksjon eller å ta innovasjonsprosjektet hele veien fra konsept til produktet er klart for markedsintroduksjon. Leveransen kan bestå av noen timers møte, problemløsning i workshop, mindre tester i labskala, eller lengre løp over uker eller måneder med utvikling av en prototype og testing.

Hvem passer dette for?

Senteret er retter seg mot bedrifter som utvikler teknologi innen bærekraftig energi som flytende havvind, miljøvennlige drivstoff for maritim sektor og smart grid løsninger på land. Med kompetanse, topp moderne fasiliteter, og verdensledende teknologi får man de beste forutsetningene til at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.

Hvor?

Sunnhordaland

Hvordan ta kontakt?

Willie Wågen kan nås via e-post willie.wagen@sustainableenergy.no eller telefon +47 957 53942.

Aktører

Norwegian Maritime Energy Complex, Unitech, Haugaland Kraft, NCE Maritime CleanTech og VIS

Katapultsentrene: Innovasjonsevne gir konkurransekraft

Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

I alle bransjer er det behov for innovasjon, fordi bedriftene konkurrerer i stadig økende grad på å forbedre kvalitet, funksjonalitet, design og kostnadseffektivitet. Dagens løsninger og produksjonsmetoder utfordres av sterk global konkurranse, raske teknologiskift og det grønne skiftet. Evnen til raskt å ta i bruk ny teknologi og nye metoder er avgjørende for bedriftens konkurransekraft.

 Hvem tilbyr vi denne tjenesten til?
  • VIS hjelper deg videre
Relaterte tjenester
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon


    ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28