Hopp til innhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) har skiftet navn til VIS.

Du har nå kommet til VIS sin nye nettside. Visinnovasjon.no erstatter nettsidene bergento.no og nyskapingsparken.no.

Det formelle navneskiftet ble foretatt 14. februar 2019.

Visinnovasjon.no > Tjenester > Skaffe finansiering
VIS logo Logo for VIS

Skaffe finansiering

Målet vårt er å hjelpe deg med å skaffe finansiering, slik at du får de midlene du trenger til å utvikle produkter med betydning for samfunnet.

Med god kunnskap om og kontakt med aktuelle støtteordninger, kan VIS bidra til å skaffe oversikt og utforme søknader. Vi kan vise til en uttelling på 30–50 % av søknadene vi leverer til Norges Forskningsråd. I tillegg, vil VIS takket være tett kontakt med investormiljøer i regionen kunne koble deg opp med aktuelle investorer og samarbeidspartnere.

Uansett om du er forsker, gründer, student eller kommer fra næringslivet, kan VIS vise deg hvor du bør henvende deg for å søke om finansiering til prosjektet ditt;

 • Norges Forskningsråd
 • Innovasjon Norge
 • Horizon 2020 (EU-program)
 • The European Research Council Proof of Concept

Ta kontakt med oss for å få veiledning til å finne de mest relevante støtteordningene, for å sikre at du bruker ressursene dine på riktig søknad.

VIS har lang erfaring med finansieringsordningene og vet hva som skal til for å få gjennomslag på søknaden. Avhengig av hvilket program du søker på, kan vi bidra med alt fra gjennomlesning og rådgiving til å være prosjektleder eller skrive søknaden for deg.

Hva kan vi bidra med?

 • Vurdere ulike støtteordninger
 • Forberede søknadsprosessen
 • Skrive søknad
 • Gjennomføring av prosjektet
 • Rapportering

Horisont 2020 (Horizon 2020) er EUs største program for forsknings- og innovasjonsprosjekter.

I samarbeid med en rekke aktører tilbyr vi en informasjons- og rådgivingstjeneste for forskere og selskaper som vurderer å søke om finansiering fra Horisont 2020, kalt Horisont 2020 Hjelpetjeneste.

VIS håndterer Innovasjon Norges presåkornordning i bergensregionen. Formålet med presåkornordningen er å gi gründere i tidligfase lettere tilgang til kapital og kompetanse.

Kapitalen kan investeres i oppstartsbedrifter som er yngre enn fem år, forutsatt at bedriftene henter inn minst like mye penger fra andre investorer.

Hvem kan få presåkorninvesteringer?

 • Norskregistrerte, innovative oppstartsbedrifter med et betydelig vekstpotensial
 • Bedrifter yngre enn fem år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret
 • Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnotert.
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28