Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Tjenester > Rådgivning
VIS logo Logo for VIS

Rådgivning

Forretningsutvikling, lisensavtaler, nettverk, økonomisk rådgiving og kommunikasjon. Med lang erfaring og omfattende kompetanse, kan vi tilby rådgiving som kan bidra til å ta ideen din flere steg videre.

Trenger du hjelp til å vurdere ideen din? Er du usikker på om hvorvidt du skal satse?
Alle innovasjonsprosjekter har unike muligheter ved seg. Målet er å bygge og utvikle prosjektene slik at de kan få utnyttet sitt samfunnsnyttige og kommersielle potensial. Vi støtter forskere, gründere og studenter med å identifisere, evaluere, utvikle og realisere gode ideer.

VIS hjelper deg å vurdere om ideen din har samfunnsnyttig eller kommersielt potensial. Det gjør vi ved å undersøke markedet, eksisterende løsninger og etterspørsel.

Hovedkriteriene i den første vurderingen vår er:

 • Er ideen ny?
 • Bidrar ideen til å fikse et problem?
 • Hvem fikser den et problem for?
 • Har ideen noen konkurransefortrinn?
 • Har ideen potensial?
 • Har du gjennomføringsevne, ressurser og et sterkt team?

Fra tidligfase patentundersøkelser og første kontakt med sluttbruker, til storskala pilottesting med industriaktører og lisensforhandlinger. Dette er tjenester som du vil få fra VIS.

Forretningsutvikling innebærer også å avdekke og finne løsninger på kritiske aspekter i prosjektene.

Ved å være bindeleddet mellom akademia og næringsliv, vil vi sørge for å håndtere usikkerhetsmomenter, og redusere risiko til et nivå, slik at andre samfunnsaktører kan bli med i prosjektene for å løfte dem videre.

Vi tilbyr juridisk rådgiving til prosjektene og selskapene vi jobber med, for å sikre at alle juridiske problemer blir tatt hånd om. Våre jurister har lang erfaring fra oppstart, lisensiering og avtaleverk. Det betyr at du vil få støtte innen følgende områder:

 • hvem som eier de immaterielle rettighetene
 • underliggende avtaler og juridiske begrensninger som kan påvirke det videre arbeidet med prosjektet
 • interessekonflikter
 • muligheter for beskyttelse av ideen (patentering etc.)
 • reguleringer i forskningssamarbeid for å unngå fremtidige utfordringer
 • konfidensialitetserklæringer
 • lisensavtaler
 • selskapsetablering
 • avtaler med investorer
 • aksjonæravtaler
 • avtaler om materialoverføring (Material Transfer Agreements)
 • finansielle avtaler
 • avtaler med støtteordninger – for eksempel når prosjektet har fått innvilget finansiering fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge etc.

I henhold til gjeldende lovverk ( Arbeidstakeroppfinnelsesloven) skal alle ansatte med forsknings- eller oppfinnervirksomhet som vesentligste arbeidsoppgaver melde fra til arbeidsgiveren sin når de har en idé eller en oppfinnelse som faller innenfor bedriftens virksomhetsområde. Arbeidsgiveren kan deretter velge å overta oppfinnelsen innen fire måneder. Forskningsinstitusjonene i Bergen har bestemt at VIS skal håndtere dette oppdraget. Det betyr at VIS alltid står til tjeneste for deg og ideene dine.

VIS kan koble deg med den rette kompetansen, de riktige nettverkene og ressurspersonene som får ideen eller selskapet ditt til å vokse. Vi har gode forbindelser innen blant annet:

 • Forsknings- og utviklingsmiljø
 • Investormiljø
 • Næringsklynger
 • Etablert næringsliv
 • Støtteapparat

Det er ofte en utfordring å skape oppmerksomhet rundt nye prosjekter og selskaper. Vi tilbyr derfor kommunikasjonsrådgiving til forskere, gründere og studenter som samarbeider med VIS. Vi kan levere kompetanse innen

 • hvordan lage kommunikasjonsplaner
 • hvordan opprette nettsider
 • hvordan bruke sosiale medier, presentasjonsteknikk og innholdsproduksjon
 • medietrening

Med lang erfaring med å selge nye produkter og tjenester, vil vi gjerne vise deg hvordan komme i gang. Med innføring, rådgivning og trening i hvordan du treffer de rette kundene vil du lære hvordan du gjennomfører og planlegger salg.

En viktig del av det å starte et selskap er å ha kontroll på økonomien. Vi tilbyr økonomisk rådgiving på følgende områder:

 • Økonomisk strategi
 • Sette opp budsjett
 • Finne gode løsninger for regnskap
 • Finansiering og lån
 • Støtteordninger
 • Skattefunn
 • Rigge selskapet for investorer, inkludert kobling til investormiljøer
 • Oppbygging av aksjonæravtaler
 • Opsjonsløsninger for ansatte og aksjonærer
 • Salgsmatriser
 • Forhandlinger
 • Leverandøravtaler
Relaterte tjenester
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28