Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Tjenester > Oppstartsprogrammer > VIS Ocean Industries
VIS logo Logo for VIS

VIS Ocean Industries

VIS Ocean Industries er et innovasjonsmiljø for bedrifter innen havnæring med vekstpotensial og høy grad av innovasjon.

VIS Ocean Industries er et veletablert innovasjonsmiljø hvor erfaringsutveksling og nettverksbygging med andre gründere og aktører innen havnæringen står sentralt.

Vi ønsker at innovasjonsmiljøet skal bidra til bedre samarbeid om ressurser, stimulerer til nye samarbeidskonstellasjoner og skape vekst innenfor havnæringen. VIS Ocean Industries er etablert av VIS, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster og NCE Maritim CleanTech.

Hvem passer dette for?

Oppstartsselskaper, vekstbedrifter eller prosjekter som er tilknyttet eller jobber opp mot havnæringen.

Hva får du?

 • Tilgang til et bredt nettverk innen:
  • Forsknings- og utviklingsmiljø
  • Investormiljø
  • Industri, samarbeidspartnere og næringsklynger
  • Støtteapparat
 • Egne avtaler med og rabatterte priser hos våre samarbeidspartnere med spisskompetanse innen jus, immaterielle rettigheter, patent, regnskap, økonomi, finansiering og digital markedsføring
 • Invitasjon til faglige og sosiale arrangementer
 • Kontorfasiliteter i et energisk innovasjonsfelleskap

Hvor?

VIS Ocean Industries ligger på Marineholmen, sammen med en rekke andre aktører innen forskning, innovasjon og entreprenørskap. Vår adresse er Thormøhlens­gate 41, 5006 Bergen.

Ta kontakt med oss
Siva-partner

VIS er Siva-partner og deltar i det nasjonale inkubatorprogrammet til Siva. Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskapning. Siva bidrar gjennom inkubasjonsprogrammet med tilskudd, kompetanse og nettverk.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Bilde av Andreas Mordal
– Miljøet på VIS Ocean Industries er nyttig for SeaSmart. Her møter vi andre i næringen og er tett på oppstartsmiljøet i VIS.
Andreas Mordal
Gründer, SeaSmart
Bilde av Berit Heltne
– Det er flott å være tilstede i ett slikt pulserende miljø, med kreative, flinke folk! I tillegg ligger det sentralt til i Bergen, hvor mange har samme interesse: havet!
Berit Heltne
develogic Norway
Våre løsninger
Kontorplass
Lite kontor med vindu
4500,-
pr. mnd. ekskl. mva.
Kontorplass
Lite kontor uten vindu
3500,-
pr. mnd. ekskl. mva.
Kontorplass
Stort kontor uten vindu
5500,-
pr. mnd. ekskl. mva.
Partnere
Logo for DNB
Logo for SANDS
Logo for Zacco
Logo for Bookkeeper
Logo for GCE Ocean Technology
Logo for NCE Seafood
Logo for NCE Maritime CleanTech
Logo for Hordaland Fylkeskommune
Logo for Bergen Kommune
Logo for Marineholmen
Logo for Innovasjon Norge
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28