Hopp til innhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) har skiftet navn til VIS.

Du har nå kommet til VIS sin nye nettside. Visinnovasjon.no erstatter nettsidene bergento.no og nyskapingsparken.no.

Det formelle navneskiftet ble foretatt 14. februar 2019.

Visinnovasjon.no > Tjenester > Nettverk > Innomed – brukerdrevet innovasjon i helsesektoren
VIS logo Logo for VIS

Innomed – brukerdrevet innovasjon i helsesektoren

Ønsker du å bidra til å forbedre helsetjenesten i samarbeid med helsepersonell og leverandører, slik at innovative ideer vil komme til nytte for pasienter og samfunn?

Nasjonalt kompetansenettverk for brukerdrevet innovasjon i helsesektoren (Innomed) støtter initiativ  som skal ivareta brukerbehovene i helsesektoren.  Disse skal være forankret i nasjonale behov. Målet er å bidra til økt effektivitet og kvalitet i helsevesenet gjennom utvikling av nye løsninger.

Løsningene utvikles i tett samarbeid mellom brukerne i helsesektoren, norske bedrifter, anerkjente fagmiljø og virkemiddelapparatet. Norsk næringsliv er prioritert partner i prosjekter med kommersielt potensial.

Hva er brukerdrevet innovasjon? Innomeds bidrag

Brukerdrevet innovasjon handler om å identifisere og forstå de kjente og latente behovene blant brukerne, og hvordan bruke denne kunnskapen til å utvikle nye produkter, prosesser og organisasjonsstrukturer.
Innomed kan bidra til dette gjennom tre hovedaktiviteter

  • Stimulering og forankring av begrepet brukerdrevne innovasjonsprosesser i helsesektoren
  • Identifisering av områder med potensial for nye løsninger: gjennom møtesteder, foreløpige studier og pilotprosjekter i tidlige stadier og oppstart av nye brukerdrevne utviklingsprosjekter.
  • Arbeider med å bli et kompetansenettverk for brukerdrevet innovasjon i helsevesenet gjennom testing av metoder, utvikling av verktøy og ferdigheter, nettverk og kunnskapsformidling.

Om Innomed

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for brukerdrevet innovasjon i helsesektoren. Nettverket ble etablert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet (40%) og Innovasjon Norge (60%).
InnoMed kan hjelpe med litt finansiering som oppstartstøtte i den tidlige fasen av prosjektene.

Vår plassering i forhold til Helse Bergen betyr at vi har et nært møte med det faglige miljøet i området. VIS har derfor ansvaret for å administrere Innomed i Bergen. Vi håndterer både spesialiserte helsetjenester innen sykehus og primærhelsetjenesten i kommunene på vegne av Innomed.  For mer informasjon og kontakt, vennligst gå inn på Innnomeds nettsider 

 

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28