Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Tjenester > Kliniske studier
VIS logo Logo for VIS

Kliniske studier

Fra og med 1. januar 2020 ble administrasjon av kliniske studier flyttet tilbake til Helse Bergen. VIS har ikke lenger en rolle i dette arbeidet.

I tråd med oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet skal Helse Bergen øke tallet på kliniske behandlingsstudier. Dette omfatter både forskerinitierte og oppdragsfinansierte studier, og å delta i arbeidet med å etablere nasjonal infrastruktur som gjør det lettere å gjennomføre kliniske studier fra næringslivet.

Helse Bergen har i den sammenheng komme fram til at tjenestekjøpet hos VIS knyttet til oppdragsforsking avsluttes, og at Helse Bergen fra og med 1. januar 2020 skal gjøre denne oppgaven internt i foretaket.

Ta kontakt med Forskings- og utviklingsavdelingen, seksjon forsking og innovasjon om du har spørsmål, e-post Kliniske_studier@helse-bergen.no

Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28