Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Tjenester > Kliniske studier
VIS logo Logo for VIS
Planlegger du en klinisk studie? La oss hjelpe deg!

Kliniske studier

VIS administrerer kliniske studier på vegne av Helse Bergen og Universitetet i Bergen. Forskere og aktører innen legemiddelindustrien som planlegger kliniske studier kan kontakte oss. Involver oss så tidlig som mulig for å sikre at studien kan starte som planlagt.

Vi følger den kliniske studien hele veien – fra den første kontrakten er signert, til studien er ferdiggjort og arkivert, for å sikre at studien blir gjennomført så effektivt som mulig. Dette innebærer blant annet at vi hjelper deg med å:

 • Sikre et godt og forutsigbart samarbeid mellom legemiddelindustri og sykehus.
 • Koordinere og samle tilbud fra de ulike sykehusavdelingene, og sette opp et budsjett.
 • Skape en profesjonell og effektiv avtaleprosess.
 • Håndtere refusjoner og utgifter under pågående kliniske studier.

Hensikten med kliniske studier er å undersøke hvordan pasientene reagerer på medisinen for å sikre best mulig behandling. Før et nytt legemiddel eller en ny behandlingsmetode kan tas i bruk, må man undersøke hvilke effekter og bivirkninger det har på mennesker.

 • Vi sikrer en faglig og effektiv avtaleprosess, inkludert hjelp med forslag til avtale fra sponsoren
 • koordinerer og samle prisestimater fra de forskjellige sykehusavdelingene
 • håndterer budsjett- og avtaleforhandlinger
 • setter opp et studiebudsjett
 • håndterer finansielle oppgjør under pågående kliniske studier, inkludert fakturering, refusjon av studiepasienters reiseutgifter og eventuelle avgifter, samt tildeling av forskningsmidler til sykehuset
 • oppretter en konto for hvert prosjekt, inkludert prosjektregnskap
 • behandler det finansielle oppgjøret, arkiveringen, det endelige oppgjøret og lukker prosjektkontoen

VIS kan hjelpe deg å administrere kliniske studier, inkludert håndtering av økonomien. Vi kan blant annet kartlegge studien, samle nødvendig informasjon og sikre et effektivt og forutsigbart samarbeid mellom industri og forskere/sykehus.

VIS har en samarbeidsavtale med Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Avtalene sier at alle eksternt finansierte kliniske studier som er planlagt på sykehuset skal være administrert av VIS.

Avtalen er basert på LMI-avtalen fra 2005, som sier at alle avtaler skal bli inngått med institusjonen (sykehuset) og ikke direkte med den individuelle forskeren.

Vi handler på vegne av institusjonen og tilbyr erfaring, effektivt samarbeid mellom industri og sykehus og et godt nettverk på Haukeland universitetssjukehus – i farmasøytisk industri og de kliniske forskningsorganisasjonene (CRO).

Haukeland universitetssjukehus har to forskningsposter, en for voksne og en for barn. Alle som jobber på forskningspostene har utført GCP-kurs, og har lang erfaring med tidligfase-studier. Forskningspostene er godt utstyrt, og velegnet til å ta imot pasienter og håndtere kompliserte studier. I tillegg har de ulike avdelingene på sykehuset erfarne medarbeidere som håndterer kliniske studier i alle faser – spesielt fase to og fase tre.

Pasienter og frivillige kan delta i kliniske studier. Er du interessert i å delta i en studie? Les om pågående studier i Norge her, eller ta kontakt med din fastlege for mer informasjon.

I tråd med oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet skal Helse Bergen øke tallet på kliniske behandlingsstudier. Dette omfatter både forskerinitierte og oppdragsfinansierte studier, og å delta i arbeidet med å etablere nasjonal infrastruktur som gjør det lettere å gjennomføre kliniske studier fra næringslivet.

Helse Bergen har i den sammenheng komme fram til at tjenestekjøpet hos VIS knyttet til oppdragsforsking avsluttes, og at Helse Bergen fra og med 1.januar 2020 skal gjøre denne oppgaven internt i foretaket.

Ta kontakt med Forskings- og utviklingsavdelingen, seksjon forsking og innovasjon om du har spørsmål, e-post Kliniske_studier@helse-bergen.no

 

Relaterte tjenester
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28