Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Tjenester > Beskytt idéen din
VIS logo Logo for VIS

Beskytt idéen din

Har du en idé eller forskningsresultat med kommersielt potensial er det viktig å sikre egne eierrettigheter og beskytte prosjektet ditt. For å gjøre prosessen enklere kan VIS vurdere og veilede prosjektet ditt.

En god idé er alltid verdt mer når den er beskyttet på riktig måte. VIS har erfaring med å beskytte ideer og åndsverk og vi hjelper deg å vurdere hvilke muligheter du har.

Det finnes mange muligheter for å beskytte ideen eller forskningsresultatet ditt. Hos Patentstyret kan du søke om tre ulike beskyttelser:

Det finnes også andre måter å beskytte prosjektet ditt på, blant annet gjennom opphavsrett og å sikre forretningshemmeligheter.

Vi hjelper deg å vurdere prosjektet ditt og veileder deg gjennom alternativene. Inntil du har fått en vurdering bør all informasjon om ideen din behandles konfidensielt.

Et patent gir deg eksklusive rettigheter til å utnytte oppfinnelsen din kommersielt i en begrenset periode. I denne perioden kan du forhindre at andre produserer, importerer eller selger oppfinnelsen din.

Noen ganger kan patentering være avgjørende for om du kan eller bør kommersialisere ideen din. Andre ganger er ikke patentering den riktige eller mest hensiktsmessige strategien for å beskytte oppfinnelsen. Vi kan hjelpe deg å vurdere potensialet før du investerer i en patenteringsprosess.

Vi har god kompetanse på patentering internt, og bruker eksterne samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt når det er behov for det.

Et patent kan gis for tekniske produkter, fremgangsmåter eller anvendelser dersom oppfinnelsen er ny, innovativ og nyttig.

Tre grunnleggende kriterier for patentering er at den må være:

  1. Ny: Oppfinnelsen kan ikke være kjent for offentligheten noe sted i verden.
  2. Innovativ: Oppfinnelsen må være tydelig annerledes enn annen kjent teknologi.
  3. Nyttig: Oppfinnelsen må ha industriell anvendbarhet. Du kan ikke få patent på en idé uten å beskrive eller vise hvordan løsningen fungerer i praksis.

Det første, grunnleggende kriteriet for patentering er at oppfinnelsen må være ny. Det betyr at den ikke kan være offentliggjort eller gjort kjent for tredjeparter på noen måte, inkludert presentasjoner, undervisning, artikler eller liknende.

Dersom du lurer på om ideen eller oppfinnelsen din kan være patenterbar, anbefaler vi at du ikke gjør oppfinnelsen kjent for noen andre uten å diskutere det med våre forretningsutviklere først.

Er du forsker og ønsker å publisere? Vi vet at publisering av forskningsresultater er viktig for deg, men patentering trenger ikke å forhindre deg fra å publisere. Vi hjelper deg med å gjøre de riktige valgene, og vi gjør alt vi kan for å unngå at patenteringen forsinker dine akademiske publiseringer.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Relaterte tjenester
Kontakt oss
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28