Hopp til innhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) har skiftet navn til VIS.

Du har nå kommet til VIS sin nye nettside. Visinnovasjon.no erstatter nettsidene bergento.no og nyskapingsparken.no.

Det formelle navneskiftet ble foretatt 14. februar 2019.

Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Wellmend: Safety Valves
VIS logo Logo for VIS

Wellmend: Safety Valves

Wellmend leverer teknologi som reduserer både perioder av driftsstans og reparasjonskostnader for sikkerhetsventiler hvor det er feil på kontrollinjene.

Down Hole Safety Valves – DHSV – (nedihullsventiler) og Annular Safety Valves – ASV – (ringromssikringsventiler) er påbudt i olje- og gassbrønner på den norske kontinentalsokkelen. Disse sikkerhetsventilene utgjør den første barrieren mot ukontrollerte utblåsninger, og hvis det er feil på en slik ventil eller den er ute av drift, må dette sjekkes umiddelbart. Hvis problemet er umulig å rette opp, må brønnene stenges ned til ventilen er i drift igjen.

Uproduktive brønner betyr tapte inntekter, og reparasjoner av sikkerhetsventiler medfører svært store kostnader. For offshore-brønner kan kostnadene overstige 50 millioner kroner. Olje- og gasselskapene ønsker derfor en løsning som kan redusere både perioder uten produksjon og kostander. Wellmends ambisjon er å kunne reparere en ødelagt ventil innen en måned fra feilen oppdages og for mindre enn 10 % av kostnadene som dagens løsninger medfører.

Selskapet Wellmend AS baserer seg på teknologi som er utviklet spesielt for reparasjoner av slike defekte kontrollinjer. Ved hjelp av denne teknologien kan man reparere 4 mm hydrauliske kontrollinjer hvor det er lekkasjer eller blokkeringer. Teknologien vil bli testet ut i 2017 og tilgjengelig for industriens kunder sent i 2017/tidlig i 2018.

Prosjektet har mottatt verifiseringsmidler fra Forskningsrådets FORNY2020-program og har patentsøknader under behandling.

 

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Fakta
Pål Hjertholm, CEO i Wellmend AS
Peter Thomas, Senior Scientist, Christian Michelsen Research (CMR)
Jon Hellevang, Scientist, Christian Michelsen Research (CMR)
Ragnar Gjengedal, Scientific advisor, Høgskulen på Vestlandet
Samarbeidspartnere
  • Optimiser AS
  • CMR Science & Technology
  • Conoco Philips Norway
  • Hytech AS
Logo for Høgskulen på Vestlandet Logo for NORCE Logo for Christian Michelsen Research (CMR)
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28