Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Wellmend: Safety Valves
Oil and gas platform

Wellmend: Safety Valves

WellMend tilbyr en innovativ metode for å reparere hydrauliske kontrollinjer til brønnsikringsventiler, noe som gjør at den totale kostnaden ved reparasjon blir betydelig redusert.

Brønnsikringsventiler (Down Hole Safety Valves DHSV) og ringromsventiler (Annular Safety Valves ASV) er påbudt i produserende olje og gassbrønner på den norske kontinentalsokkelen og flere andre geografiske områder i resten av verden. Ventilene utgjør en svært viktig barriere som skal stenge den produserende brønnen automatisk dersom en hendelse skjer på produksjonsplatformen. Dersom en slik ventil ikke kan opereres normalt eksempelvis på grunn av lekkasjer i den hydrauliske kontrollinjen, må produksjon fra brønnen stanses inntil ventilen opereres som normalt.

Brønner som må stenges inne på grunn av feil betyr tapte inntekter for operatørselskapet og reparasjoner er normalt svært kostbare. På grunn av dette kan reserver gå tapt, dersom kostnadene med å sørge for normal drift overstiger verdien av gjenværende ressurser. For en offshore brønn, kan kostnaden overstige 50 MNOK og hele operasjonen tar som oftest mer enn et år da det krever full re-komplettering av brønnen. Olje- og gasselskapene etterspør derfor en løsning som kan reparere problemene fremfor en slik re-komplettering. Samtidig er det svært viktig for operatørene å starte produksjonen så raskt som mulig for å opprettholde produksjon fra brønnen og unngå at ressurser går tapt som følge av stans i produksjonen.

WellMend har som ambisjon å reparere en ødelagt kontrollinje innen en måned fra feilen oppdages, og til en kostnad som er maksimalt 10% av dagens kostnader for å re-komplettere en slik brønn.

Selskapet WellMend AS er basert på en patentert teknologi som er utviklet for å håndtere reparasjoner av kontrollinjer med enten lekkasje eller interne blokkeringer. Ved å utnytte teknologien, er det nå mulig å reparere 4mm kontrollinjer. Teknologien er grundig gjennomprøvd og bekreftet av kunder og vil bli tilgjengelig for kommersielt bruk i 2019.

Prosjektet har mottatt verifiseringsmidler fra Norges Forskningsråd FORNY2020 program samt støtte fra Innovasjon Norge.

 

Eierskap
Pål Hjertholm, CEO i Wellmend AS
Peter Thomas, Senior Scientist
Jon Hellevang, Scientist
Samarbeidspartnere
  • Optimiser AS
  • CMR Science & Technology
  • Conoco Philips Norway
  • Hytech AS
Logo for Høgskulen på Vestlandet Logo for NORCE
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28