Hopp til innhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) har skiftet navn til VIS.

Du har nå kommet til VIS sin nye nettside. Visinnovasjon.no erstatter nettsidene bergento.no og nyskapingsparken.no.

Det formelle navneskiftet ble foretatt 14. februar 2019.

Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Virgin Salmon: Laks uten bakterieceller
VIS logo Logo for VIS

Virgin Salmon: Laks uten bakterieceller

Virgin Salmon er et prosjekt som tar sikte på å utvikle laks uten bakterieceller for oppdrett. Hvis dette prosjektet lykkes, vil det representere en løsning på flere akvakulturutfordringer.

I 2014 ble forskerne som arbeider med prosjektet, den første gruppen i verden til å demonstrere hvordan man produserer bakteriefri laks. Dette oppnådde de ved å bruke det genteknologiske verktøyet CRISPR-Cas9 for å «slå av» et valgt gen. Laksen ser ut som en vanlig laks, men den blir ikke kjønnsmoden og vil derfor ikke kunne pare seg med villaks hvis den skulle flykte. Dette betyr også at den ikke opplever tidlig kjønnsmodning, som i dag forårsaker velferdsproblemer for fisken i lakseoppdrettsindustrien.

For å sikre at produksjon av denne typen laks blir en realitet i fremtiden, er aksept fra forbrukerne avgjørende. Genredigering basert på CRISPR-teknologi kan ikke skilles fra normal genetisk variasjon. Flere land, inkludert Sverige, Australia og Canada, ekskluderer slike endringer fra klassiske GMOer og har vedtatt en produktbasert evaluering for godkjenning.

VIS har utført arbeid for å klargjøre IPR-avklaring, verifisert markedsinteresse og markedspotensial, og bidratt til en vellykket BIOTEK2021-søknad til Norges forskningsråd, hvor prosjektet fikk tildelt 8 millioner kroner fra 1. januar 2017.

I den kommende tiden vil VIS gi prosjektet markedsinnsikt ved å snakke med potensielle kunder. VIS vil også bestrebe seg på å få patent på teknologien når viktige milepæler har blitt nådd. Det er viktig å involvere interessenter og vise åpenhet ved utvikling av denne typen laks, og en integrert arbeidspakke for en RIB-arbeidsprosess er inkludert i dette prosjektet.

Slike aspekter er viktige å vurdere når VIS planlegger hvilken tilnærming de skal ha til næringen og markedet. Hvis prosjektet lykkes, vil det medføre betydelige fordeler for akvakulturen i fremtiden og samfunnet som helhet – i form av fiskevelferd, bærekraftig matproduksjon og bevaring av ville laksestammer.

Interessenter og næringsliv er velkommen til å kontakte oss med innspill eller spørsmål om etiske, juridiske og sosiale aspekter. Dette prosjektet vil være en del av Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

 

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Fakta
Anna Troedsson-Wargelius, Group leader, Principal Scientist, Havforskningsinstituttet
Rolf Brudvik Edvardsen , Senior scientist, Havforskningsinstituttet
Dorothy J. Dankel, Researcher, Universitetet i Bergen
Logo for Universitetet i Bergen Logo for Havforskningsinstituttet
Medieomtale
Flere medieomtaler Rød pil Pil som indikerer lenke
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28