Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Vendbart toalett – for selvstendighet og verdighet for pleietrengende
Colourbox

Vendbart toalett – for selvstendighet og verdighet for pleietrengende

Hvordan kan toalett utformes slik at eldre og pleietrengende kan bevare verdighet og bli boende hjemme så lenge som mulig?

Ny teknologi og innovative løsninger kan hjelpe eldre og pleietrengende til å bli mer selvhjulpne i stellesituasjoner. WEC vendbart toalett vil kunne bidra til at eldre og pleietrengende kan fortsette å bo i egen bolig, fremfor å måtte flytte til en institusjon.
I tillegg til økt verdighet, gir ny teknologi som dette reduksjon på slitasje av pleiepersonell.

Framskrivning av data fra statistisk sentralbyrå viser at antallet over 80 år vil dobles frem mot 2040. Denne løsningen vil potensielt kunne bedre hverdagen for en stor gruppe mennesker, både brukere og pleiepersonell, og videre redusere et potensielt økende behov for institusjonsplasser.

Ute på institusjonene vil produktet kunne redusere behov for pleiepersonell, og redusere investeringskostnader: Et vendbart klosett vil være arealbesparende når baderom skal bygges i helseinstitusjoner. Helse Bergen vil i perioden 2022-2030 bygge om Sentralblokken. Det er planlagt nye sengerom med bad på alle rom. Totalt utgjør dette omlag 490 bad, noe som gir WEC et stort marked i lokalmiljøet.

Det er bevilget støtte fra Innovasjon Norge til et OFU (Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter) av betydelig størrelse.

VIS bidrar til prosjektet ved å koble helseforetakets behov for et arealbesparende toalett med industriaktøren Bano, som har stått for utvikling og innovasjon.

Prosjektet har vekket nasjonal oppmerksomhet, og trukket frem av statsminister Erna Solberg som et godt eksempel på løsninger som gjør det enklere for eldre å bo hjemme.

Eier: Bano AS, Helse Bergen, Oslo kommune, Bergen kommune

Eierskap
Samarbeidspartnere
Bano, Bergen Kommune, Oslo Kommune og Innovasjon Norge
Logo for Helse Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28