Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Teknomar
Fish farming area

Teknomar

Teknomar er et apetittbasert fôrkontrollsystem for lakseoppdrettere. Teknologien gir dem programvare som velger mengde mat og tilførselshastighet.

Fôrkostnadene utgjør rundt 50 prosent av de totale produksjonskostnadene innen lakseoppdrett. Ved å introdusere kunnskap om forholdet mellom fiskefôringsadferd og oksygenmetning i sjøvann kan et automatisert fôringsystem bidra til å styrke oppdrettsindustrien.

Det automatiske, appetittbaserte fôrkontrollsystemet for akvakulturbruksindustrien har et sterkt faglig grunnlag, og er lokalisert i to verdensledende havbruksregioner, Stavanger og Bergen.

Oppdrettere er kontinuerlig ute etter måter å øke effektiviteten av produksjonen sin på. Å redusere fôrkostnadene har høyeste prioritet, da det er bransjens største utgift. Effektiv fôring avhenger i dag av erfarne oppdrettere som bruker visuell overvåkning fra videokameraer til å starte og stoppe foringen. Dette er en uforutsigbar metode, da fisken ofte ikke er observerbar på grunn av dybdefordeling og dårlig sikt. Den suboptimale effektiviteten varierer også sterkt mellom ulike oppdrettere. Tidligere forsøk på å automatisere prosessen, som for eksempel bruk av pellet tellere nederst i merdene, har ikke vært vellykket.

Teknomar gir lakseoppdrettere tilgang til «intelligent» fôringsprogramvare som velger mengde mat og tilførselshastighet. Det estimerer fiskens appetitt og fôringsadferd fra endringer i metning av oppløst oksygen under fôringsøkter. Programvaren er koblet til automatiske fôringssystemer som styrer fôringstart og stopp.

Dette systemet har en rekke fordeler:

  • reduserte fôrkostnader gjennom forbedrede fôrkonverteringsforhold
  • forbedret vekstrate ved å sikre tilstrekkelig fôring i situasjoner hvor fiskenes appetitt er høyere enn antatt, men fiskens fôringsadferd er vanskelig å oppdage gjennom observasjoner fra overflaten
  • reduserte arbeidskostnader gjennom automatisering
  • redusert forurensning og eutrofiering gjennom redusert fôravfall

Prosjektet er utviklet av Validé.

Eierskap
Rune Melberg, Professor, University of Stavanger
Samarbeidspartnere
  • Universitetet i Stavanger
  • Prekubator TTO
Logo for Havforskningsinstituttet
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28