Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS

SVEMKO

SVEMKO lager lyddempere til rifler med hovedfokus på demping, vekt, kvalitet og størrelse.

De startet opp i 2011 da Mats Kleppe og Ole Asgeir Svenheim bestemte seg for å utvikle en lyddemper for rifler.
Målet var å slå «de beste». Dette mener vi å ha klart med demperen Hunter 1.0. Deres  fire hovedfokusområder har vært demping, vekt, kvalitet og størrelse.
For å sikre best mulig kvalitet har de benyttet seg av det ypperste innenfor CNC-maskiner, tegneprogrammer og måleteknologi. Målet er å ta teknologien ut til nye markeder, sivilt og militært, samt å videreutvikle den teknologien og kompetansen som er opparbeidet i prosjektet.
«Vi håper vår deltagelse i Nyskapningsparken ved VIS kan bidra til at vi når våre mål, og at vi kan bidra positivt til miljøet,» sier Mats Kleppe.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28