Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > SmoltVision – Unikt analytisk verktøy for utsettelse av smolt
Three researchers and a fish.
Fra venstre: Sigurd Handeland, Tom Ole Nilsen and Sigurd Stefansson. Foto: jaykphotography.com

SmoltVision – Unikt analytisk verktøy for utsettelse av smolt

En av de største utfordringene havbruksnæringen står overfor i dag, er tidspunktet for når smolten skal settes over i saltvann. SmoltVision er et unikt analytisk verktøy som vil gjøre det lettere for oppdretteren å beregne når den bør settes ut.

Kontrollert produksjon og riktig timing for overføring fra ferskvann til sjø er avgjørende for at smolten skal kunne håndtere overgangen på best mulig måte. Dette vil resultere i høy overlevelse og vekst når smolten når sjøen. Hvis man ikke klarer å beregne tidspunktet nøyaktig, kan det føre til økonomiske og miljømessige tap.

Forskere fra Uni Research og Universitetet i Bergen har utviklet et analytisk verktøy som gir oppdretteren mer informasjon, og dermed gjør beregningen av smoltens status langt mer presis i denne avgjørende fasen.

Verktøyet har fått navnet SmoltVision og benytter smoltens gener til å identifisere hvilket stadium i smoltifiseringsutviklingen den er på. Verktøyet indikerer hvor godt smolten vil tåle sjøvann og gir dermed oppdretteren en tidlig advarsel om at fisken beveger seg inn i smoltvinduet. Oppdretteren vil også bli advart om desmoltifisering på et tidlig stadium. Dette representerer en stor fordel sammenlignet med den mest brukte analysemetoden, ATPase-analyse, hvor oppdretteren bare får et konkret svar på hvordan fisken håndterer sjøvann på det tidspunktet testen utføres.

En annen stor fordel med SmoltVision er at oppdretteren har mulighet til å utvikle modeller tilpasset lokale forhold. Ingen fiskeanlegg er like, så denne typen teknologi er svært verdifull. Genetikk, utstyr, vannkilde, operasjonspersonell og prosedyrer er eksempler på hva oppdretterne individuelt kan velge å benytte seg av i modellen for sitt anlegg.

Prosjektet har mottatt midler fra FORNY2020-programmet ved Norges Forskningsråd.

Eierskap
Sigurd Stefansson, Professor, Universitetet i Bergen
Sigurd Handeland, Principal Researcher, Uni Research
Tom Ole Nilsen, Senior Researcher, Uni Research
Samarbeidspartnere
  • PHARMAQ Analytiq
Logo for Universitetet i Bergen Logo for NORCE
Medieomtale
Flere medieomtaler Rød pil Pil som indikerer lenke
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28