Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Seacalx: Miljøvennlig fjerning av lakselus
Norwegian fish farm.

Seacalx: Miljøvennlig fjerning av lakselus

Seacalx AS er en oppstart som kommer fra forskning ved Havforskningsinstituttet (IMR) i Bergen. Tanken er å bruke en spesiell form for partikkelformet brent kalk mot lakselus.

Ideen kom i forbindelse med arbeidet med å bruke brent kalk til å fjerne kråkeboller, som formerte seg i omfang som var ute av kontroll og beitet ned tang i deler av Porsangerfjorden i Nord-Norge.

Under testen observerte de fisken som svømte inn og ut av skyene av brent kalk, og den var tydeligvis upåvirket av kalkpartiklene. Spørsmålet de stilte seg var om brent kalk kunne skade lakselus uten å påvirke fisken? Dette var starten på en lang reise for å undersøke om kråkebollemetoden kunne brukes til å bekjempe det største problemet i akvakulturindustrien – lakselusen.

Seacalx består nå av syv ansatte med tverrfaglige ferdigheter, inkludert apotek-, kjemi-, veterinær- og ingeniørkompetanse. Det er også etablert samarbeid med en rekke forskningsinstitutter – blant annet The Salmon Lice Senter (SLRC) og Senter for Farmasi ved Universitetet i Bergen. Gjennom FoU-samarbeidet er det skrevet tre avhandlinger, og en fjerde er under utarbeidelse.

Ideen ble formelt sendt til VIS sent i 2010, og selskapet ble etablert i 2012. VIS var raskt ute med å hjelpe selskapet med å rekruttere en industriell investor. VIS har også støttet Seacalx med to runder av FORNY-finansiering fra Forskningsrådet. Selskapet har mottatt IRD-midler fra Innovasjon Norge og Horizon 2020-midler fra SMV-instrumenter (fase 1).

Selskapet er basert på oppfinnelsen til Hans Kristian Strand og Torstein Harboe fra IMR.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Torstein Harboe, Researcher, Havforskningsinstituttet
Hans Kristian Strand, Researcher, Havforskningsinstituttet
Logo for Havforskningsinstituttet
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28