Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Rock Physics Technology
A person in front of a screen, working in the program from RPT

Rock Physics Technology

Rock Physics Technology er et digitalt oljeservicefirma som leverer en ny, innovativ programvare for geologer og geofysikere som leter etter olje og gass, kalt ENTER.

Ved leting etter og produksjon av olje og gass er det stor etterspørsel etter banebrytende metoder og algoritmer for reservoarforutsigelse for geologer og geofysikere som tolker seismiske data. Seismiske data er av natur tvetydige og vanskelige å tolke, og forskjellige programvaremetoder og teknikker brukes for å gi en bedre forståelse av havbunnen slik at man kan ta bedre beslutninger om hvorvidt man bør bore eller ikke.

Gjennom sin forskning ved Universitetet i Bergen har prof. Tor Arne Johansen og hans postdok/forsker Dr. Erling Hugo Jensen utviklet en ny metode for å forutsi reservoaregenskaper fra seismiske data, kalt IRPM – Inverse Rock Physics Modeling. IRPM-teknologien ble tidlig identifisert som en meget lovende kandidat for å redusere det høye antallet tørre brønner boret av oljeselskaper, noe som potensielt bidrar til å redusere borekostnadene betydelig og øke inntektene gjennom økende antall funn. På grunn av stor kommersiell interesse for IRPM fra olje- og gassindustrien grunnla Dr. Jensen og Prof. Johansen selskapet Rock Physics Technology i 2014 sammen med VIS.

Den avanserte IRPM-metoden implementeres i et brukervennlig rammeverk og leveres til markedet som ENTER – en tolkningsprogramvare fra Rock Physics Technology, slik at brukere over hele verden kan benytte seg av det kraftige reservoarprediksjonsverktøyet. ENTER forutsier reservoaregenskaper ved hjelp av bergfysikk, en disiplin som tar sikte på å beskrive de fysiske forholdene mellom dataene og bergartens egenskaper.

På grunn av IRPMs unike tilnærming kan ENTER brukes av eksperter på bergarters fysiske egenskaper, men også av et bredere utvalg av geologer med komplementær bakgrunn. På denne måten kan man fange ideene og kunnskapene til hele geoteamet. Ved å bidra til bedre spådommer og tillate geologer, geofysikere og petrofysikere å bidra til den kraftige prediksjonsprosessen kan ENTER gi bedre spådommer og forbedre suksessraten for olje- og gass-sektoren globalt.

VIS var med å etablere selskapet på vegne av UiB sammen med oppfinnerne, oktober 2014. VIS gikk da inn med ressurser og forretningsutvikler Steffen Boga var midlertidig daglig leder, mens Anders Haugland og Nils-Eivind Holmedal satt i styret som henholdsvis styreleder og styremedlem. I jobben med å bygge opp selskapet så har VIS vært aktivt inne og bidratt. Blant annet så har vi skaffet finansiering gjennom Innovasjon Norge og Forskningsrådets FORNY-program. Videre har vi vært med å få inn investorer og fått utløst presåkornsmidler fra Innovasjon Norge. Totalt er det hentet inn over 10 MNOK til selskapet.  Videre har VIS sammen med oppfinnerne og ansatte kartlagt markedet, funnet partnere og kunder og lagt en kommersiell strategi.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Tor Arne Johansen, Professor, Universitetet i Bergen
Erling Hugo Jensen, CTO, Rock Physics Technology and Postdoc, Universitetet i Bergen
Åsmund Drottning, CEO, Rock Physics Technology and Researcher, Universitetet i Bergen
Priser
Logo for Universitetet i Bergen
Medieomtale
Flere medieomtaler Rød pil Pil som indikerer lenke
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28