Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS

Psyktools

PsykTools er selskap som utvikler digitale verktøy for å fremme bedre psykisk helse.

Det er vår visjon å være et ledende programvarehus for utvikling av verktøy som understøtter diagnose, planlegging av behandling, gjennomføring av behandling og etterbehandling av mennesker med psykiske lidelser.

I tillegg utvikler vi verktøy for rapportering av fremdrift i behandling til pasient, pårørende og helsepersonell. Vi utvikler også digitale verktøy for trening av helsepersonell innen behandling av psykisk syke.

Verktøyene benyttes i dag av profesjonelle brukere som Helse Møre, Helse Nord og belgiske ZNA.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28