Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Prestiis-stresstest for oppdrettslaks

Prestiis-stresstest for oppdrettslaks

Med måling av stress i oppdrettslaks kan industrien tilpasse håndtering av oppdrettslaks i forhold til fiskens tilstand. Og med bedre fiskevelferd blir det mindre tap for oppdretterne.

Industriell produksjon eksponerer fisk for stress i forbindelse med transport, vaksinasjon, medisinsk- og mekanisk behandling, håndtering og ikke-optimale forhold i oppdrettslokalitetene. Slike belastninger kan redusere fiskens evne til å håndtere stress. En tilstand som kan resultere i redusert velferd og helse med potensielt tap av fisk, redusert effektivitet og redusert lønnsomhet i produksjonen.

Det er derfor behov for en pålitelig og kostnadseffektiv test som viser evne til stressmestring hos oppdrettslaks. En slik test gir oppdrettssektoren nødvendig informasjon for å forbygge negative konsekvenser for velferd hos fisk. PRESTIIS er en nyutviklet stresstest som gjennom et sett biomarkører indikerer hvordan fiskens tilstand er i forhold til å tåle stress fra operasjoner i produksjonsprosessen. I dette pågående prosjektet vil vi validere og avgrense ytelsen til PRESTIIS, ved å analysere et høyt antall individer og flere scenarioer for å oppnå tilstrekkelig statistisk effekt.

Ta kontakt med Monica Lislerud for mer informasjon om dette prosjektet.

 

Forsker
Tom Ole Nilsen, Senior Researcher, Uni Research
Logo for Universitetet i Bergen Logo for NORCE
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28