Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Øyedråper mot blindhet
Øyedråper som dryppes ned i øye
Foto: Colourbox

Øyedråper mot blindhet

Etter 20 år med intenst arbeid har forskerne på Øyeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus funnet en ny behandlingsmetode som kan forhindre blindhet.

Uønsket vekst av blodkar i øyets hornhinne er noe som kan føre til blindhet allerede hos barn i 2-årsalderen. Sykdommen behandles i dag med hornhinnetransplantasjon og andre kirurgiske inngrep, antibiotika eller betennelsesdempende medisiner. Dette bare bremser sykdommens fremgang, men stopper ikke blindhet. Lege og forsker Cecilie Bredrup kan sammen med forskergruppen nå ha funnet nøkkelen til at pasientene nå får beholde synet.

Sjeldne lidelser

OPDKD (ocular pterygium – digital keloid dysplasia). er en sykdom som få per i dag er diagnostisert med, men som potensielt tusenvis av pasienter kan ha. Det er en sjelden lidelse, – kun en av en million risikerer å få denne sykdommer. Ifølge beregninger vil det globale antallet pasienter være om lag 3000-3500 som per i dag er berørt av denne sykdommen

Det som er utfordrende for alle disse pasientene er at det per i dag ikke tilbys noen form for behandling. Kirurgisk behandling og antibiotika kan forsinke sykdomsforløpet, men ikke stoppe det. Alle blir til slutt blinde.

Oppdagelsen: Kreftmedisinering – fra munn til øye

Imatinib allerede er markedsført medikament, som er kjent behandling ved ulike former for kreft over hele verden.  I forbindelse med et pasienttilfelle på Øyeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus fikk pasienten tilbud om kreftmedisinen oralt, men ingen effekter ble observert.

I oftalmologi er det en lang tradisjon for å tilberede øyedråper fra tilgjengelige medisiner for å få tilstrekkelig lokal konsentrasjon, som antibiotika.  Derfor bestemte gruppen seg for å omformulere Dasatininb

til øyendråpeform.

Forventet suksess

Ettersom Dasatininb allerede benyttes er et etablert, internasjonalt, anerkjent medikament, forventer forskergruppen på Øyeklinikken relativt stor sannsynlighet for å kunne kommersialisere denne behandlingsmetoden. I snitt ligger sannsynligheten for innvilget godkjenning eller endret bruksform av medisiner på omtrent 30%.  Sannsynligheten for godkjenning av denne behandlingen  ligger i følge estimater så langt på omlag 40%.

Prosjektet leter etter FoU-samarbeidspartnere eller muligheter for lisensiering ut på markedet. For spørsmål kan du kontakte prosjektleder i VIS: Malgorzata Barczyk (mba@visinnovasjon.no; +47 480 82 052)

IP-eiere: Universitetet i Bergen og Helse Bergen

 

 

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Cecilie Bredrup, Førsteamanuensis, UiB. Overlege, Øyeavdelingen Helse Bergen, Universitetet i Bergen, Helse Bergen
Logo for Universitetet i Bergen Logo for Helse Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28