Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Nutribone

Nutribone

Nutribone er en ny og innovativ måte på å utvinne høyverdige kollagener og mineraler fra fiskebein.

I dag brukes mye avskjær og bein fra hvitfisk som råstoff i fiskemel. Næringsstoffer i bein, som kollagener og mineraler, er lite løselige og blir nokså dårlig utnyttet når man anvender tradisjonell teknologi.

Nutribone-teknologien bruker syrehydrolyse for å løse opp næringsstoffene i fiskebein, og dette bidrar til å gjøre både kollagener og mineraler lett tilgjengelig for opptak. Det er vist at ingredienser fra fiskebein er en svært god fosforkilde i laks, og at den også gir bedre rødfarge i laksekjøttet. Frigjøring av fosfor fra fiskebein gjør det mulig å redusere bruk av andre fosforkilder, som i dag er en global begrenset ressurs. Utnyttelse av hydrolysert kollagenprotein fra bein åpner opp for helt nye bruksområder, potensielt opp mot humant konsum.

Teknologien krever ikke store investeringskostnader, og det er mulig å bruke eksisterende anlegg til å utnytte restråstoffet på en mer bærekraftig måte, og skape nye høyverdige produkter. VIS sin rolle i prosjektet, er å ivareta patenter, ha kontakt med industri og generell forretningsutvikling for teknologien.

Nutribone har fått finansiering fra forskningsrådet på 5 MNOK kroner fra FORNY, for å teste ut og optimalisere teknologien på fiskebein og -avskjær. Dette skjer i samarbeid med fiskemelprodusenten TripleNine.

Eierskap
Sissel Albrektsen, Seniorforsker
Samarbeidspartnere
Kjell Åge Rognli, NOFIMA
Triple 9
Logo for Nofima
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28