Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Min musikalske livshistorie – musikkterapi for eldre
Colourbox

Min musikalske livshistorie – musikkterapi for eldre

Prosjektet tar sikte på å utvikle musikkterapeutiske behandlingsmetoder og tjenester for hjemmeboende med demens.

Musikkterapi brukes i dag i hele verden for eldre med demens, for å øke livskvalitet og redusere psykiske symptomer. Verdien av behandling på institusjon er begrenset uten overføring til hjemmet, og i dag finnes det få muligheter for oppfølging for hjemmeboende eldre. Prosjektet tar sikte på å utvikle musikkterapeutiske behandlingsmetoder og tjenester for hjemmeboende med demens, for å øke mestring og livskvalitet, og for å forebygge psykiske symptomer som kan redusere dagliglivets fungering. Soundio har i samarbeid med Olaviken utviklet en ny terapeutisk opplevelsesteknologi for hjemmeboende eldre med kognitiv svikt (fra mild kognitiv svikt til moderat demens).

Prosjektet har vært gjennomført med økonomisk støtte fra InnoMed, og i samarbeid med Olaviken DPS. Olaviken alderspsykiatriske sykehus på Askøy har samarbeidet med Soundio-teamet om utviklikling av en digital plattform for musikkterapi som inkludert bilder, musikk og video. Løsningen er utviklet basert på brukernes behov og de har vært involvert i utviklingsprosessen. Resultatet har blitt en egen applikasjon for pasienter med begynnende demens.

Teknologien kalt Alight er ferdig utviklet og blir testet i pasientsituasjoner på klinikk. Den tekniske løsningen kan ha et overføringsverdi til flere områder i helsetjenesten, kanskje spesielt når det gjelder behandling av barn og unge. Løsningen bistår i kommunikasjon mellom pasienter, medisinsk personell, terapeuter og pårørende.

«Urolige pasienter blir helt rolige, og mennesker med hukommelsessvikt kan plutselig begynne å synge med på sanger de ikke har hørt på 30 år» — Erlend Hausken, Soundio

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Samarbeidspartnere
NKS, InnoMed og VIS
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28