Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > METAS
Et av METAS produkter på havbunnen.
Foto: METAS

METAS

Marine Ecosystem Technologies AS (METAS) leverer teknologiløsninger til undersjøiske utfordringer innen miljøovervåking, Active Acoustic Leak Detection til olje og gass (AALD) samt flerbruks-subsea-sensor-løsninger.

METAS’ produkter og tjenester er anerkjente  innen industrien, og selskapet har levert installasjoner og sensorer til en rekke kunder over hele verden.

Ideen og metoden bak METAS ble født på midten av 1990-tallet ved Havforskningsinstituttet, og har siden utviklet seg fra å studere fisk og dets oppførsel til å oppdage olje- og gasslekkasjer og utføre stasjonær sanntids miljøovervåking.

Gjennom år med akustiske undersøkelser med fartøyakustikk ble det oppdaget at datainnsamling langs transektene skapte to typer usikkerhetsmomenter: undersøkelsesfartøyet forstyrret fisken, og resultatene ble påvirket tilsvarende. En blanding av romlig og tidsmessig variabilitet maskerte egenskapene til økosystemdynamikken som var avgjørende for å forstå de marine økosystemene.

For å kunne studere fisken uten fartøy- og trålforstyrrelser, utviklet METAS et flytende akustisk system som har vært mye brukt siden. I de senere år har den teknologiske utviklingen økt muligheten for å bygge et lignende system med flere integrerte sensorer.

Petroleumsindustrien viste interesse for METAS arbeid med å overvåke sjølivet og effekten av sedimentering fra boreslam. Dette inspirerte oppfinnerne til å kommersialisere sine ideer og undersøkelser, og de skapte en serie produkter for offshore olje- og gassindustrien. I senere år har dette også inkludert AALD (automatisk akustisk lekkasjedeteksjon).

VIS grunnla selskapet i 2009 i samarbeid med Olav Birkeland, Terje Torkelsen og Olav Rune Godø, og har siden bidratt med forretningsutvikling og styremedlemskap. I 2011 ble METAS-aksjene solgt til NIK2, og VIS har siden arbeidet med selskapet indirekte.

Eierskap
Olav Rune Godø, Researcher, Havforskningsinstituttet
Terje Torkelsen, Chief Engineer, Havforskningsinstituttet
Priser
Logo for Havforskningsinstituttet
Medieomtale
Flere medieomtaler Rød pil Pil som indikerer lenke
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28