Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > MED.hjelper – brukernes veihjelp til kliniske studier 
Forside fra webside til med.hjelper

MED.hjelper – brukernes veihjelp til kliniske studier 

MED.hjelper er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom helsevesen, næringsliv, pasientforeninger og forskere. Vi har som mål å bringe pasienter nærmere ny behandling.

Ved å være en nøytral støttespiller og brobygger primært for pasienter og pårørende, men også helsepersonell, forskere og helsenæring, vil vi bidra til å få opp antall kliniske studier i Norge til beste for pasienter og forskning.

MED.hjelper ønsker å samle informasjon om hvilke kliniske studier som skjer over hele verden akkurat nå, på en måte vanlige folk forstår. I tillegg vil vi gi veiledning for hvordan du skal gå fram for å bli vurdert til deltakelse i utprøvende behandling.

Kliniske studier gir håp til enkeltmennesker, og bidrar til at vi finner stadig bedre måter å behandle sykdom på. Dette er hovedgrunnene til at flere bør få tilbud om å delta.

  • Få et håp om å bli kurert, få et lenger liv eller bedre livskvalitet med den nye behandlingen
  • Få tett oppfølgning av helsepersonell under og etter behandlingen
  • Bidra til å fremme forskning på ny behandling som kan komme mange pasienter til gode.

Kliniske studier fører blant annet til at norske leger og annet helsepersonell får førstehånds kjennskap til, og erfaring med, nye legemidler. Dette er kunnskap som i neste omgang kommer norske pasienter til gode ved at de på en trygg og god måte kan nyte godt av de medisinske fremskritt som stadig finner sted.

Bli MED.hjelpere – en støttespiller og brobygger

Illustrasjonsbilde av ny nettside

Bildetekst: Alle kan bli MED.hjelpere, det handler om å vise vei

I dag er det tilfeldig hvem som får tilbud om deltakelse i kliniske studier, og svært få har kjennskap til hva det vil si å delta.  Ved å spre kunnskap, gi god informasjon kan vi hjelpe folk å forstå fordeler og ulemper, slik at det blir lettere for dem å ta et riktig valg.

«Pasienter i Norge bør få like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier, uavhengig av hvem de kjenner eller hvor de bor.»

Et samlet kunnskapsløft

Kvinne holder ark mens hun forteller til kollegaer

MED.hjelper arrangerte workshop med Alrek Helseklynge høsten 2019, hvor studenter,helsepersonell, helsenæring, forskere , og pasienter deltok.

MED.hjelper ønsker et samlet løft av kunnskapsnivået om kliniske studier blant helsepersonell, og starter med de unge. Vi utvikler et ambassadørprogram som inneholder opplæringskurs for å øke kunnskap og skape entusiasmen blant medisin-, farmasi og helsestudenter.

Ambisjonen er å spre kunnskap gjennom et ambassadørprogram. Sparebanken Vest har bidratt med midler, for å kunne starte dette delprosjektet.

Målet er at ambassadørprogrammet blir omfavnet og trykket til brystet av morgendagens helsepersonell på tvers av profesjoner.

Tett samarbeid med ulike aktører

Med.hjelper er i tett dialog med Brukerrådet i Neuro-SysMed og de 5 pasientorganisasjonene som er representert der, ALS Alltid Litt Sterkere, ALS Norge, MS-forbundet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Parkinsonforbundet. Vi ønsker selvsagt å samarbeide med flere pasient- og brukerorganisasjoner.

NorCRIN (nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge) og NorPedMed (forskningsnettverk for kliniske studier på barn) er viktige samarbeidspartnere.

MED.hjelper er opptatt av brukermedvirkning i forsking, og er interessert i å utforske samarbeidsformer og partnerskap i helsenæringen i spennet fra legemiddelindustri, medisinsk teknisk industri til leverandører av velferdsteknologi og helseapper, og helseklynger (Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster).

Hva er kliniske studier? Hvem kan delta?

Som denne videoen forklarer, så handler kliniske studier handler om å dokumentere effekter og sikkerhet av nye behandlingsmetoder. Hensikten er å undersøke virkningene av de nye behandlingsmetoder for å sikre beste mulig behandling av pasienter.

 

Følg oss på Facebook!

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Samarbeidspartnere
Brukerrådet i Neuro-SysMed og ALS Alltid Litt Sterkere, ALS Norge, MS-forbundet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Parkinsonforbundet. Ressursgruppe forprosjekt: Kreftforeningen, MS-forbundet, ALS Norge, Pårørendealliansen, Pårørendesenteret, Legemiddelindustriforeningen og Oslo Cancer Cluster. Forankret med Helse Bergen HF.
Logo for Neuro-SysMed Logo for Universitetet i Bergen Logo for Helse Bergen
Medieomtale
Flere medieomtaler Rød pil Pil som indikerer lenke
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28