Hopp til innhold

Bergen Teknologioverføring (BTO) har skiftet navn til VIS.

Du har nå kommet til VIS sin nye nettside. Visinnovasjon.no erstatter nettsidene bergento.no og nyskapingsparken.no.

Det formelle navneskiftet ble foretatt 14. februar 2019.

Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > MED.hjelper – brukernes veihjelp til kliniske studier 
VIS logo Logo for VIS
Fra arrangementet "Brukermedvirkning i innovasjon i helseforskning" under "Innovasjonsuken Opp"

MED.hjelper – brukernes veihjelp til kliniske studier 

Antall kliniske studier som gjennomføres i Norge er det laveste blant de nordiske landene. Hvilke barrierer eksisterer for pasientene, pårørende og industrien som ønsker kliniske studier i vårt offentlige velferdssystem? Hvordan kan vi bidra til å utvikle innovative løsninger slik at flere pasienter vil få tilbud om å delta i kliniske studier?

Dette var noen av spørsmålene en tverrfaglig prosjektgruppe jobbet med å besvare i et Design Thinking-studie i 2018.  I regi av VIS tok gruppen utgangspunkt i brukerperspektivet og arbeidet med hvordan man kan re-designe pasientens, pårørendes og industriens vei gjennom velferdssystemet på leting etter kliniske studier.   

Hovedfunnene fra studiet var nedslående. Nesten ingen vet hva kliniske studier er. Selv ikke innen helsevesenet. Informasjonen om kliniske studier, om du er pasient eller fra industrien, er svært utilgjengelig. Det synes å være tilfeldig hvem av pasientene som får tilbud om kliniske studier. Dette til tross for at studiet fant at pasienter med livstruende sykdommer ønsker å få tilbud om å delta i kliniske studier.  

MED.hjelper – viser veien ut fra den enkeltes behov  

Med dette som utgangspunkt utviklet prosjektgruppen MED.hjelper. Konseptet består av et ambassadørprogram, og en nettside hvor pasientene selv kan lete frem aktuelle kliniske studier.  En MED.hjelper kan være en personlig hjelper men er også en digital veileder. En MED.hjelper kan hjelpe en venn eller slektning til å forstå hvilke behandlingsmuligheter en har og kan være behjelpelig til å spørre legen deres om mulighetene.  

Konseptet vekket begeistring da det ble presentert for pasient- og brukerorganisasjoner, pasienter og industri, samt ledende nasjonale og internasjonale forskere på seminaret «Brukermedvirkning i innovasjon og helseforskning» i Bergen høsten 2018. 

– MED.hjelper en av de beste idéene jeg har hørt om på lang tid, sa Jonas Einarsson, Direktør ved Radforski sin tilbakemelding til prosjektgruppen etter presentasjonen.   

Veien videre 

Innsikten og ideene i MED.hjelperkonseptet skal komme til live i brukermedvirkningen i Neuro-SysMed senteret ved Haukeland universitetssykehus. Norges Forskningsråd gav for første gang stor tildeling for å skape Forskningssenter for klinisk behandling innen hjernehelse. MED.hjelper prototypen skal verifiseres, og vi skal arbeide aktivt med å samskape verktøyene og ambassdørprogrammet med pasienter og publikum, for å vise folk veien til utprøvende behandling gjennom kliniske studier.    

 Hva er kliniske studier?

Kliniske studier handler om å dokumentere effekter og sikkerhet av nye behandlingsmetoder. Hensikten er å undersøke virkningene av de nye behandlingsmetoder for å sikre beste mulig behandling av pasienter. 

VIS arbeider med kliniske studier 

VIS administrerer industristartede kliniske studier for Helse Bergen og Universitet i Bergen, og har erfaring med behovet for forbedring når det kommer til brukerinvolvering og informasjon til pasienter. VIS følger den kliniske studien hele veien – fra den første kontrakten er signert, til studien er ferdiggjort og arkivert, for å sikre at studien blir gjennomført så effektivt som mulig.  Vi kan blant annet kartlegge studien, samle nødvendig informasjon og sikre et effektivt og forutsigbart samarbeid mellom industriforskere og sykehus.

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Logo for Helse Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28