Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > MED.hjelper – brukernes veihjelp til kliniske studier 
VIS logo Logo for VIS
Fra arrangementet "Brukermedvirkning i innovasjon i helseforskning" under "Innovasjonsuken Opp"

MED.hjelper – brukernes veihjelp til kliniske studier 

Antall kliniske studier som gjennomføres i Norge er det laveste blant de nordiske landene. Hvilke barrierer eksisterer for pasientene, pårørende og industrien som ønsker kliniske studier i vårt offentlige velferdssystem? Hvordan kan vi bidra til å utvikle innovative løsninger slik at flere pasienter vil få tilbud om å delta i kliniske studier?

Dette var noen av spørsmålene en tverrfaglig prosjektgruppe jobbet med å besvare i et Design Thinking-studie i 2018.  I regi av VIS tok gruppen utgangspunkt i brukerperspektivet og arbeidet med hvordan man kan re-designe pasientens, pårørendes og industriens vei gjennom velferdssystemet på leting etter kliniske studier.   

Hovedfunnene fra studiet var nedslående. Nesten ingen vet hva kliniske studier er. Selv ikke innen helsevesenet. Informasjonen om kliniske studier, om du er pasient eller fra industrien, er svært utilgjengelig. Det synes å være tilfeldig hvem av pasientene som får tilbud om kliniske studier. Dette til tross for at studiet fant at pasienter med livstruende sykdommer ønsker å få tilbud om å delta i kliniske studier.  

 

MED.hjlper skal bidra til at flere finner frem til relevante kliniske studier

 

MED.hjelper – viser veien ut fra den enkeltes behov  

Med dette som utgangspunkt utviklet prosjektgruppen MED.hjelper. Konseptet består av et ambassadørprogram, og en nettside hvor pasientene selv kan lete frem aktuelle kliniske studier.  En MED.hjelper kan være en personlig hjelper men er også en digital veileder. En MED.hjelper kan hjelpe en venn eller slektning til å forstå hvilke behandlingsmuligheter en har og kan være behjelpelig til å spørre legen deres om mulighetene.  

Konseptet vekket begeistring da det ble presentert for pasient- og brukerorganisasjoner, pasienter og industri, samt ledende nasjonale og internasjonale forskere på seminaret «Brukermedvirkning i innovasjon og helseforskning» i Bergen høsten 2018. 

– MED.hjelper en av de beste idéene jeg har hørt om på lang tid, sa Jonas Einarsson, Direktør ved Radforski sin tilbakemelding til prosjektgruppen etter presentasjonen.   

 

 Hva er kliniske studier? Hvem kan delta?

Som denne videoen forklarer, så handler kliniske studier handler om å dokumentere effekter og sikkerhet av nye behandlingsmetoder. Hensikten er å undersøke virkningene av de nye behandlingsmetoder for å sikre beste mulig behandling av pasienter.

 

Veien videre med MED.hjelper

Innsikten og ideene i MED.hjelperkonseptet skal komme til live i brukermedvirkningen i Neuro-SysMed senteret ved Haukeland universitetssykehus. Norges Forskningsråd gav for første gang stor tildeling for å skape Forskningssenter for klinisk behandling innen hjernehelse. MED.hjelper prototypen skal verifiseres, og vi skal arbeide aktivt med å samskape verktøyene og ambassdørprogrammet med pasienter og publikum, for å vise folk veien til utprøvende behandling gjennom kliniske studier.    

MEDhjelper.com skal utvikles, men i dag kan en finne ut mer ved å snakke med legen sin og lese informasjonen under.

 

Interessert i pågående kliniske studier?

ClinicalTrials.gov leverer oversikt over pågående kliniske studier i hele verden. Nettstedet oppdateres hver dag. Siden er designet for profesjonelle, med et språk som kan være vanskelig å forstå.

Her kan du finne informasjon om kliniske studier i Norge. Merk at siden trolig ikke er komplett, fordi den ikke gir informasjon om alle kliniske studier som pågår i Norge og i resten av verden.

 

Mer informasjon?

Snakk med legen din og #SpørOmKliniskeStudier 

Les gjerne mer i brosjyren som forklarer nytten av kliniske studier, utviklet i samarbeid med Helse Bergen og Legemiddelindustrien

Et legemiddelfirma har sammen med flere pasientforeninger og Legemiddelindustriforeningen også laget en enkel og fin brosjyre. 

 

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Samarbeidspartnere
Ressursgruppe: Kreftforeningen, MS-forbundet, ALS Norge, Pårørendealliansen, Pårørendesenteret, Legemiddelindustriforeningen og Oslo Cancer Cluster. Forankret med Helse Bergen HF.
Logo for Universitetet i Bergen Logo for Helse Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28