Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Marin innovasjonsarena – et nasjonalt løft for marine råvarer
Innovasjonskraft i verdensklasse fra TTO-ene

Marin innovasjonsarena – et nasjonalt løft for marine råvarer

Havnæringen trenger bærekraftig innovasjon, - over hele verdikjeden. Ledende industri og forskningsmiljø starter nå en pilot som skal teste 1000 tonn nye fôringredienser basert på laksesild.

Marin Innovasjonsarena tar tak i store utfordringer fra ledende industri og kobler dette med forskningsresultater fra et samlet norsk akademia. Dette skjer i regi av de norske teknologioverføringsselskapene (TTO) og er finansiert av Forskningsrådet. FoU og TTO bygger kunnskap og nettverk som skal bidra til å få nyttig innovasjon og forskningsresultater raskere i bruk i næringslivet.

Regjeringen ønsker en femdobling i produksjon fra havnæringen innen 2050. Da er fôrtilgang et av de viktigste spørsmålene som må løses.

Figuren til høyre er hentet fra SINTEF[1] og viser målestokk fra dagens situasjon og behov for ulike nye marine råvarer (grønn søyle) for å nå målet i 2050. Dette vil kunne medføre økt bruk råvarer fra havet med 10-gangen, avhengig av myndigheters ønske om å erstatte landbaserte proteiner. Et slikt volum vil også øke energibehovet, og kreve anslagsvis 7 TWh pr år for å produsere råvarene. Et slikt scenarie vil kunne føre til tusen nye arbeidsplasser langs kysten.

I Marin Innovasjonsarena har vi samlet ledende aktører fra havnæringen. For at innovasjon skal skje over en hel verdikjede kreves det at innovasjonen bygger på bærekraft i alle ledd, òg at regulatoriske krav tilpasses utviklingen. I den valgte piloten vil bærekraft bli fulgt gjennom hele verdikjeden, og blir ivaretatt ved å følge løpet til Sustainable Fisheries Partnerships (SFP) ved et såkalt Fishery Improvement Project (FIP).

Vi har systematisert utfordringer over hele verdikjeden i tre grupper, fra effektiv leting og fangst, ombordprosessering og bioraffinering, samt fôrproduksjon og fôring.

For å få til alt dette på bærekraftige prinsipper, må også forvaltningsmetodikk, løsning av arealkonflikter, bestandsestimering, utfordringer med rein energi fra havvind samt energibærere som batteri og hydrogen m.m inngå. For å lykkes ønsker vi å inkludere ledende industri, leverandører, startups, forskningsmiljø, det offentlige, lovgivende myndighet og øvrige interessenter.

Marin innovasjonsarena vil:

  • Invitere til arena for utviklingsarrangementer for tverrfaglig samskaping
  • Fasilitere workshops og formidle resultater
  • Koble industri og forskning
  • Foreslå avtaleverk som regulerer og sikrer den enkeltes rettigheter

Ta kontakt med din TTO, alternativt Kjartan Kramer (kkr@visinnovasjon.no) eller Dag Finne (dfi@visinnovasjon.no) dersom dette er interessant for ditt selskap/organisasjon.

[1] fagseminar den 21-22.10 2020 i Sandnessjøen på temaet Norskproduserte fôrråvarer i blågrønn sektor – hvordan øke selvforsyningsgraden

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Samarbeidspartnere
Kjeller Innovasjon - Ard Innovasjon - Validé - Høgskolen i Molde - NTNU TTO - SINTEF TTO - Nord Innovasjon - Norinnova - Inven2- VIS
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28