Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Marin innovasjonsarena
VIS logo Logo for VIS
Innovasjonskraft i verdensklasse fra TTO-ene

Marin innovasjonsarena

Havet og sjømaten blir en avgjørende ressurs dersom det norske velferdsnivået skal opprettholdes. Gjennom utvikling av verdensledende metodikk skal norske TTO-er øke innovasjonskraften både i eksisterende industri og forskning.

TTO-ene er sentrale i utvikling av ny metodikk for samhandling med industri, der betydelige industriutfordringer trenger løsning. Det er Norges forskningsråd som står bak den offensive satsingen der norske TTO-er i samarbeid skal løfte fram en ny innovasjonsmetodikk.

Ny marin innovasjonsarena

Kjernen i satsingen handler om utvikling av innovative arbeidsmetoder som skal bli ledende innen problem-søker-løsning. TTO-ene vil etablere en felles modell der de både hver for seg og sammen vil kunne tilby akademia og næringsliv en langt større innovasjonskraft. Marin Innovasjonsarena-metodikken (se figuren under) vil la seg inspirere av internasjonalt ledende innovasjonsmiljøer. Metodikken skal identifisere industriproblemer og bruke nasjonale og regionale fortrinn til å finne nye løsninger for norsk sjømatindustri.

Prosjektet vil videreutvikle TTO-enes unike rolle som koblingsmekanisme til forskning for å finne effektive løsninger for næringen. En effekt av den nye arbeidsmetodikken vil i tillegg være økt tilfang av relevante forskningsprosjekter til de sentrale forskningsmiljøene. Metodikken baserer seg på å etablere miljøer der industri, oppstartsselskaper, kapitalmiljø, myndigheter og forskning jobber sammen med utfordringer i hele verdikjeder.

Pilotprosjekt

Den norske ambisjonen er kraftig vekst i norsk sjømatindustri fremover, inntil fem ganger de neste 30 årene. Da trenger sektoren nye råvarer, og trolig er den mest bærekraftige løsningen å hente råstoff fra havet. Soya og raps brukt i fiskefôr legger i dag beslag på verdifulle landområder, og er et hinder for ny vekst i sjømatsektoren. Prosjektet vil gjennomføre en pilot med sikte på å skaffe bærekraftige fôringredienser fra nye marine råvarer.

Pilotprosjektet skal ved bruk av innovasjonsplattformen kunne gjennomføre en full fôringssyklus som en test på at nye kilder til marint protein fungerer som råstoff til sjømatsektoren.

 

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Samarbeidspartnere
Kjeller Innovasjon - Ard Innovasjon - Validé - Høgskolen i Molde - NTNU TTO - SINTEF TTO - Nord Innovasjon - Norinnova - Inven2- VIS
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28