Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS

Kaukus

Kaukus forenkler og automatiserer manuelle oppgaver rundt varainnkalling til politiske møter i norske kommuner.

Kaukus varainnkalling sørger for at varainnkallingen går av seg selv i forkant av politiske møter. Dette frigjør tid som møtesekretærene kan bruke til andre oppgaver og det forenkler de politiske representantenes hverdag.

Tjenesten er en skybasert webapplikasjon som ikke krever installasjon eller oppggradering

Kaukus er medlem av oppstartsprogrammet VIS Nyskapingsparken hvor de får oppfølging av våre prosjektledere og eksperter.

Eierskap
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28