Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Kaukus – Automatisert varainnkalling og digital votering

Kaukus – Automatisert varainnkalling og digital votering

Kaukus forenkler og automatiserer manuelle oppgaver rundt varainnkalling til politiske møter i norske kommuner og fylkeskommuner.

Kaukus automatiserer varainnkalling og håndterer digital votering i politiske møter i norske kommuner og fylkeskommuner.

Kaukus varainnkalling sørger for at varainnkallingen går av seg selv i forkant av politiske møter. Kaukus digital votering forenkler sak for sak med avgitte stemmer og direkte resultat. Dette frigjør tid som møtesekretærene kan bruke til andre oppgaver og det forenkler de politiske representantenes hverdag.

Tjenesten er en skybasert webapplikasjon som ikke krever installasjon eller oppggradering

Kaukus er medlem av oppstartsprogrammet VIS Nyskapingsparken hvor de får oppfølging av våre prosjektledere og eksperter.

Kontakt: 
karianne@kaukus.no
986 75 147
www.kaukus.no

Eierskap
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28