Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > iSpe skal hjelpe mennesker med språkvansker
Mann sitter hånd til annen person holder i nettbrett
Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna

iSpe skal hjelpe mennesker med språkvansker

20 prosent av befolkningen har kommunikasjonsproblemer. Fra barn og unge , til voksne med autisme, intellektuell funksjonsnedsettelse, - eller andre som har vært utsatt for ekstreme påkjenninger. Det som ofte er felles er at de ikke klarer å ordlegge seg om sine følelser.

Mange finner ikke eller forstår ikke ordene og begrepene som brukes i helsetjenesten.  De har stor risiko for å få depresjon og i verste fall ta sitt eget liv. Så hvordan imøtekomme dette problemet? Per i dag er det er et stort gap mellom behovet for psykisk helsehjelp og tilgangen til- og kvalitet på tjenester for denne sammensatte gruppen. Dette gjelder både i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, hos fastlege og i spesialisthelsetjenesten.

Psykologspesialist Oddbjørn Hove ved Helse Fonna har utviklet iSpe, en digital undersøkelse av psykiske lidelser som ivaretar kommunikasjonsproblemene disse gruppene har.  Gjennom et enklere språk, innovative responsvalg, filmer og bilder i en brukervennlig applikasjon på nettbrett vil både pasient /bruker og behandler lettere guidet gjennom kartleggingen. Den kan brukes for screening og kartlegging av symptomer for behandler, men kan også brukes i hjemmet som støtte for den enkelte brukeren.

iSpe sin prototype for depresjon har så langt blitt testet på flere av appens potensielle brukere  med gode resultater. iSpe viste seg å fungere som en igangsetter av samtaler, og ved hjelp av applikasjonen kunne pasientene lettere å snakke om komplekse temaer som depresjon, selvfølelse, skyld og selvmordstanker.

Oddbjørn Hove har over 20 års klinisk erfaring. Metoden i iSpe er utviklet i tett samarbeid mellom brukere, kommunalt helsepersonell og spesialister innen psykologi og psykiatri. Kliniske miljøer og forskningsmiljøer fra hele landet bidrar i prosjektet. Prosjektet har samarbeidspartnere innen IKT innovasjon og rådgivning, teknologioverføring og helsenæringen og kunnskapsmiljøer innen design og informasjonsvitenskap.

iSpe er finansiert av Helse Fonna HF og Helse Vest RHF. VIS tar kommersialiseringsansvaret i prosjektet. Prosjektet har nylig fått innvilget støtte fra Forskningsrådet til å utføre et verifikasjonsprosjekt.

Neste steg for iSpe er å videreutvikle iSpe med moduler for angst og søvnproblematikk på den ene siden, og forretningsmodellutvikling på den andre.

Et fullt utviklet iSpe har et globalt markedspotensial, og funksjonaliteten åpner opp for flere muligheter både innad og utenfor helsesektoren. På sikt kan verktøyet kan også bli brukt av den generelle befolkningen, som et verktøy for å evaluere om man burde søke videre hjelp.

 

 

Kilde:

https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-meninger-populaervitenskap/nar-ordene-mangler-slik-kan-barn-og-unge-fa-hjelp-til-a-formidle-vonde-tanker-og-folelser/1906764

https://helse-fonna.no/avdelinger/forsking-og-innovasjon/inventorium-for-stottet-psykologisk-evaluering-ispe-forskningsdrevet-innovasjon

 

 

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Oddbjørn Hove, Psykologspesialist, Helse Fonna
Logo for Helse Fonna
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28