Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS

Invertapro

Invertapro jobber med å få mest mulig mulig avfall, ved å produsere høyest mulig pris og mat. De har insekter som kan spise ressurser som tidligere ble kalt for avfall, og omdanne dette til høykvalitetsprotein. Dette er både med og å løse fôrbransjen for bærekraftig, lokal produsent og suntprotein – spesielt for oppdrettsbransjen – men også middel ved avfallet blir oppsirkulert.

ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28