Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > iHelp
Trist kvinne sitter på gulvet og snakker i telefon
Foto: Colourbox

iHelp

iHelp er en døgnåpen telefon og video/chatte-kanal for direkte kontakt mellom pasient og helsepersonell ved DPS.

Pasienter med selvdestruktiv adferd opplever ofte at det er et gap mellom hvordan helsetjenestene i psykiatrifeltet er organisert, og hva som er deres egentlige behov og ønske. I dag blir unge hjemmeboende pasienter med psykiske lidelser henvist til legevakten når DPS er stengt, og deretter videre til psykiatrisk akuttmottak (PAM). Pasienten får en forsterket følelse av krise, og at situasjonen er utenfor pasientens kontroll. Ved gjentakende hendelser får vedkommende et selvbilde som psykiatriens «svingdørs-pasient», uten evne til livsmestring. Dette medfører dårligere livskvalitet og gjentakende innleggelser.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle et bedre helsetilbud for øyeblikkelig hjelp, for å forebygge innleggelser, uønsket selvskading og suicidalitet. Dette skal gjøres ved å prøve ut en omorganisering der DPS overtar ansvaret. Løsningen er å benytte ny teknologi for oppfølging av pasienten. iHelp er en døgnåpen telefon og video/chatte-kanal for direkte kontakt mellom pasient og helsepersonell ved DPS. Vakthavende helsepersonell får opp nøkkelinformasjon om pasienten, og en rask oversikt over pasientens «kriseplan». Det kan være tilstrekkelig med en prat for å roe situasjonen, og innleggelse er dermed ikke nødvendig hver gang. Tjenesten har også en tilgjengelig og brukerstyrt seng, som pasienten kan få disponere en natt om det skulle være nødvendig med innleggelse.

Eier for prosjektet er Helse Bergen ved Øyane DPS

Kliniker og Ph.D  Agnete Fossbakk  samarbeider med erfaringskonsulent Marta Engevik Fjæreide.

VIS er prosjektleder, fasilitator for utvikling av tjenestedesign, og bidrar med å finne riktig industripartner for utvikling av prototype for testing.

 

Kontakt oss
Se alle ansatte i VIS ›
Eierskap
Agnete Fossbakk, Overlege, Helse Bergen
Samarbeidspartnere
Mental Helse Ungdom og Dam-Stiftelsen
Logo for Helse Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28