Hopp til innhold
VIS logo Logo for VIS
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Hammertech: Vannfraksjonsmåler
Picture of the Hammertech team

Hammertech: Vannfraksjonsmåler

I olje- og gassproduksjon er overskuddsvann en plage. Hammertech leverer en ny, innovativ og kostnadseffektiv vannfraksjonsmåler.

Informasjon om overskuddsvann kan hentes fra AquaWells nedadgående vannledningsevne og fraksjonsmeter, fra AquaField-vannfraksjonen og konduktivitetsmåler for applikasjoner på topside og subsea-applikasjoner, og fra AquaKeel-nivåprofilen for separatortanker.

Produksjonen av vann i olje- og gassfelt reduserer trykket i reservoaret mer enn nødvendig. Vannet reduserer produksjonsanleggets kapasitet og representerer en kostnad for operatøren, da han må fjerne vannet – enten ved å fjerne det eller pumpe det tilbake i reservoaret.

Håndtering av overskuddsvann er en kompleks oppgave som involverer mange disipliner som krever høyt utdannede og spesialiserte ingeniører. Hovedoppgaven er å lokalisere kilden til overskuddsvannet. Å lokalisere brønnen og den spesifikke vannproduserende sonen i den kan være en tidkrevende og kompleks oppgave.

Hammertech AS ble etablert høsten 2009 av VIS og Professor Erling Hammer fra Institutt for fysikk og teknologi. Det er et spin-off-selskap fra Universitetet i Bergen, basert på Erling Hammers omfattende undersøkelser. I dag har selskapet flere aksjonærer, inkludert selskapets ansatte.

Eierskap
Erling Hammer, Professor, Universitetet i Bergen
Logo for Universitetet i Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20ekspander_ikon_hvitfb_28x28footer_vislogo_167x85footer_vislogo_smallhopptil-pilinsta_28x28kollapse_ikon_hvitkvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameny_kvitpil_ikonraudpil_ikon_19x13search_iconsiva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48svart_dropdown_ikonsvartpil_ikonsvartpil_ned_ikontwitter_28x28