Hopp til innhold
Visinnovasjon.no > Prosjektportefølje > Hammertech: Vannfraksjonsmåler
VIS logo Logo for VIS

Hammertech: Vannfraksjonsmåler

I olje- og gassproduksjon er overskuddsvann en plage. Hammertech leverer en ny, innovativ og kostnadseffektiv vannfraksjonsmåler.

Informasjon om overskuddsvann kan hentes fra AquaWells nedadgående vannledningsevne og fraksjonsmeter, fra AquaField-vannfraksjonen og konduktivitetsmåler for applikasjoner på topside og subsea-applikasjoner, og fra AquaKeel-nivåprofilen for separatortanker.

Produksjonen av vann i olje- og gassfelt reduserer trykket i reservoaret mer enn nødvendig. Vannet reduserer produksjonsanleggets kapasitet og representerer en kostnad for operatøren, da han må fjerne vannet – enten ved å fjerne det eller pumpe det tilbake i reservoaret.

Håndtering av overskuddsvann er en kompleks oppgave som involverer mange disipliner som krever høyt utdannede og spesialiserte ingeniører. Hovedoppgaven er å lokalisere kilden til overskuddsvannet. Å lokalisere brønnen og den spesifikke vannproduserende sonen i den kan være en tidkrevende og kompleks oppgave.

Hammertech AS ble etablert høsten 2009 av VIS og Professor Erling Hammer fra Institutt for fysikk og teknologi. Det er et spin-off-selskap fra Universitetet i Bergen, basert på Erling Hammers omfattende undersøkelser. I dag har selskapet flere aksjonærer, inkludert selskapets ansatte.

Eierskap
Erling Hammer, Professor, Universitetet i Bergen
Logo for Universitetet i Bergen
ekspander_ikon_20x20_svartekspander_ikon_20x20fb_28x28footer_vislogo_167x85hopptil-pilinsta_28x28kvitpil_ikon_19x13linkedin_28x28logo_toppmeny_vis_logo_59x50nfr_merke_250x103nonameraudpil_ikon_19x13siva-partner_hoover_291x48siva-partner_liggende_291x48twitter_28x28